Veriaci sú vďační za procesiu v Petržalke

Nie všade mali tento rok veriaci možnosť na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi zúčastniť sa na procesii ako v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke.
Mária Pašková 25.06.2021
Veriaci sú vďační za procesiu v Petržalke

Snímka: Mária Pašková

Pátri verbisti kráčali s Oltárnou sviatosťou ich zelenou záhradou, kde sa zastavili pri štyroch prenosných oltároch. Sme vďační, že už takmer dvadsať rokov s výnimkou minulého roku pre pandémiu aj v tejto časti Petržalky máme možnosť zúčastniť sa na týchto procesiách a vyznať tak našu vieru.