Vo Svätom Antone mali Kaštieľsky pút

V dedinke banskoštiavnického dekanátu Svätý Anton sa v nedeľu 15. augusta konalo podujatie, ktoré miestni volajú „Kaštieľsky pút“.
Andrej Palovič 02.09.2021
Vo Svätom Antone mali Kaštieľsky pút

Sochu Panny Márie tradične v čele sprievodu do kaplnky sprevádzala aj mládež a deti. Snímka: archív –ŠL–

Kaštieľ Svätý Anton sa označuje aj ako Kaštieľ Antol. Barokovo-klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom sa nachádza pod lesom v obci Svätý Anton neďaleko Banskej Štiavnice.

Veriaci z tejto farnosti v sprievode so sochou Panny Márie, s piesňami a modlitbou na perách putovali „pánskou“ cestou od farského kostola do kaplnky zasvätenej Nanebovzatej Panne Márii v kaštieli. Jej interiér zdobia fresky maliara rakúskeho pôvodu Antona Schmidta z rokov 1750 – 1752.

Umelec v období baroka pôsobil v banských mestách stredného Slovenska. Hlavný celebrant slávnostnej svätej omše, člen Pápežskej biblickej komisie Blažej Štrba v homílii pripomenul, že Panna Mária je v Loretánskych litániách nazývaná archou zmluvy, lebo ako Matka nosila vo svojom živote Boha.

Panna Mária je vznešený predobraz Cirkvi v zachovávaní Božieho slova. Bohoslužbu koncelebroval farár farnosti Michal Baláž a spevom sprevádzal chrámový zbor zo Svätého Antona.