Vo Vyšnom Klátove sa stretli muži

V komunitnom centre Koinonie Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove 31. januára prítomní vytvorili výlučne chlapskú spoločnosť. 
Marek Kováč 21.02.2020
Vo Vyšnom Klátove sa stretli muži

Účastníci stretnutia. Snímka: Marek Kováč

Stretnutie viedol predstavený Koinonie Ján Krstiteľ otec Milan Bednarik. Témou stretnutia pre mužov bolo spolubytie a spolupráca. Byť a ísť spolu. Boh hľadá mužov, ktorí uprednostňujú spoluprácu pred konkurenciou. Ak chceme ovplyvniť život okolo seba, musíme spolupracovať. Nebyť osamelým strážcom, samotárom v preľudnených mestách, ale vytvárať spoločenstvo. O podnetoch, ako byť mužmi, ktorých Boh používa a ktorí vedia kooperovať, tvoriť a radovať sa, diskutovalo 60 chlapov.

Zo vzájomného zdieľania vyplynulo, že každý muž potrebuje mať skupinu priateľov, s ktorými sa môže otvorene porozprávať o svojich radostiach a problémoch. Mať istotu, že ho vypočujú v dôvernej atmosfére priateľstva. Podobne ako bol Jonatán pre Dávida, aj súčasní muži potrebujú mať priateľa, ktorý dokáže za druhého zabojovať a podporiť v správnych rozhodnutiach. Aj preto je skutočné priateľstvo mužov dnes vzácnosť a je dôležité ich spájať.