Vyprosovali spásu duše svojmu pastierovi

V sobotu 10. júla sa v Oščadnici slávila zádušná svätá omša za bývalého farára farnosti Lukáčovce, dekana Petra Blahovca, ktorý svojich farníkov náhle opustil 27. decembra 2020.
Samuel Cok 06.08.2021
Vyprosovali spásu duše svojmu pastierovi

V sobotu 10. júla sa v Oščadnici slávila zádušná svätá omša za bývalého farára farnosti Lukáčovce, dekana Petra Blahovca. Snímka: archív farnosti

K hrobu kňaza prišli vedno veriaci z farnosti Lukáčovce a filiálok Alekšince i Andač spolu so svojím novým farárom Miroslavom Haferom. Bohoslužba sa slávila vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici za účasti kňazových najbližších príbuzných, ale aj spolužiakov, priateľov a rodákov.

Svätú omšu celebroval dekan dekanátu Krásno nad Kysucou Marián Vojtek spolu s kňazmi dekanátu. Po bohoslužbe si veriaci na miestnej kalvárii vykonali pobožnosť krížovej cesty, ktorú tiež obetovali za spásu nesmrteľnej duše ich drahého kňaza Petra.