Výročie kaplnky si vyžiadalo nové práce

Kaplnka Panny Márie Lurdskej v Zábiedove oslávila tridsiate výročie svojej existencie. Vybudovali ju v rámci rozsiahlej rekonštrukcie kostola pod vedením vtedajšieho správcu farnosti Michala Tondru. Spišský pomocný biskup Andrej Imrich ju posvätil 8. novembra 1992.

 

Ján Banovčan 01.12.2022
Výročie kaplnky si vyžiadalo nové práce

Snímka: Ján Banovčan

Napriek výročiu sa však v Zábiedove neoslavovalo, ale veľa pracovalo. Oporný múr kaplnky začal byť nebezpečný, stav si napokon vyžiadal úplnú asanáciu a vybudovanie nového vystuženého a zosilneného múru.

Pri jeho budovaní spojili svoje sily farský úrad, obec, no predovšetkým veriaci, ktorí tu odpracovali množstvo hodín dobrovoľníckej práce, za čo si zasluhujú úprimné poďakovanie.

Obec si však toto výročie predsa len pripomenula. Na facebookovej stránke zverejnila tridsaťročný videozáznam svätej omše spojenej s posviackou, ktorú celebroval biskup Andrej Imrich.