Vysviacka biskupov je aj na zberateľských predmetoch

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 100. výročie vysviacky troch slovenských biskupov, ktorá sa konala 13. februára 1921 v Nitre.
Milan Šajgalík 26.02.2021
Vysviacka biskupov je aj na zberateľských predmetoch

Spomienkový odznak z vysviacky biskupov v Nitre v roku 1921. Snímka: Milan Šajgalík

Pri tejto epochálnej udalosti boli vysvätení: Karol Kmeťko pre Nitriansku, Marián Blaha pre Banskobystrickú a Ján Vojtaššák pre Spišskú diecézu. I keď sa aktuálne píše a hovorí o tejto veľkolepej udalosti na viacerých miestach, rád by som ju priblížil zberateľskými dokumentmi.

V prvom prípade ide o historickú pohľadnicu. Na centrálnom zábere prináša troch novovysvätených biskupov, kráčajúcich ulicami Nitry z miesta vysviacky – Kostola sv. Ladislava (známeho ako piaristický kostol) na Nitriansky hrad, do biskupského sídla a starobylej katedrály.

Ďalšie snímky na pohľadnici predstavujú mestá – sídla troch nových biskupov. Štvrtý záber reprezentuje samotnú Nitru. Škoda, že vydavateľ nezaradil fotografiu miesta konania vysviacky – Kostol sv. Ladislava.

Na vysviacku do Nitry sa zišli pútnici a návštevníci z celého Slovenska, vlak účastníkov prišiel z Moravy. Tak oni, ako i domáci si na pamiatku mohli kúpiť odznak pripomínajúci slávnosť. V jeho strede v striebornom poli je text: Na pamiatku vysviacky slovenských biskupov v Nitre a dátum.

Pod textom je silueta Nitrianskeho hradu s dominujúcim biskupským chrámom. K zberateľom filokartistom a faleristom, ktorí si „prišli na svoje“ už pred sto rokmi, zaradili sa aj filatelisti, keď Slovenská pošta vydala poštovú známku (v hodnote 0,65 eura), na ktorej sú postavy troch biskupov.

V tejto súvislosti stojí za úvahu, prečo sa práve Nitra stala miestom vysviacky. Tam bol konsekrovaný prvý písomne zadokumentovaný kresťanský chrám na našom území. Svedčia o tom záznamy z kláštora vo Fulde, známe ako Annales Fuldenses.

Ďalšou jedinečnou skutočnosťou je, že Nitra sa ešte za života sv. Metoda stala sídlom prvého biskupa na území dnešného Slovenska