Vzácny organ si adoptovali

S generálnou rekonštrukciou tristoročného barokového organa v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove sa začalo minulý rok. 
Jakub Halčák 15.01.2019
Vzácny organ si adoptovali

Vzácny barokový organ. Snímka: Ján Bednarčák

Keďže z historického pohľadu je organ veľmi vzácny, tak aj odhadovaná finančná čiastka na opravu je adekvátna jeho hodnote. Aj preto sa občianske združenie Prešovská gotika snaží získať prostriedky na opravu tohto hodnotného hudobného nástroja zo 17. storočia benefičnými koncertmi.  V Konkatedrále svätého Mikuláša sa nachádza ešte menší organ, ktorý momentálne slúži veriacim počas bohoslužieb.

 Po ukončení opravy sa plánuje Svätomikulášsky organový festival, na ktorom by zazneli v celej kráse tóny oboch organov. Ako ďaľší spôsob na záchranu navrhlo občianskej združenie možnosť adopcie organovej píšťali. V poslednom mesiaci roka 2018 pri svätej omši osobitne poďakovali 32 donorom, ktorí si adoptovali organové píšťalu. Zároveň im  odovzdali certifikát o adopcii a spomienkovú organovú píšťala. Donormi nie sú len jednotlivci, ale aj ružencové bratstvá, členovia Spolku svätého Vojtecha, rehoľa jezuitov v Prešove, rogacionisti z Padovy, Spinea, s. r. o., jedným slovom ľudia z celého Slovenska a dokonca aj z USA.