Z pošty

Peter Slovák 30.09.2021
Z pošty

Milí čitatelia,

je obdivuhodné, ako dlho vie človek čerpať z impulzov, ktoré získal počas leta. Dávajú mu energiu aj do menej slnečných dní. Navyše tento rok našu duchovnú kapacitu navýšila aj návšteva Svätého Otca.

Priaznivec Katolíckych novín nás informoval: „Farnosť Sučany 1. septembra zorganizovala tradičnú farskú púť. Veriaci navštívili jedno z najstarších mariánskych miest na Slovensku – Marianku pri Bratislave. Odborný výklad ponúkol miestny duchovný, páter Marek Vadrna z rehole tešiteľov.

Veriaci pokračovali v púti do Malaciek, kde sa vo františkánskom kostole na kolenách pomodlili pobožnosť k ukrižovanému Spasiteľovi na Svätých schodoch, ktoré sa tam nachádzajú. Putovanie zavŕšili svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Veriacich duchovne sprevádzal farár farnosti Sučany Pavol Pečko.“ Čitateľ Pavol nám písal o zážitkoch na Smrekovici: „S letnými prázdninami sa skončil posledný z troch desaťdňových turnusov detských táborov na Smrekovici vo Veľkej Fatre. Tradične sa organizujú pod patronátom Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

Aj počas týchto školských prázdnin ich už po ôsmy raz viedol starší kaplán veliteľstva posádky Bratislava major Slavko Ganaj.

Naznačil, že ide o čas zábavy, súťaží, spoločných výletov a turistiky. Tábor sa zameriava na vzájomné spoznávanie detí vojakov i zamestnancov rezortu obrany, pričom má aj svoj duchovný rozmer. O pobyty je tradične veľký záujem.“

Hoci Svätý Otec je už späť vo Vatikáne, každému z nás zostali z jeho návštevy vlastné individuálne impulzy. Dúfajme, že nás budú zohrievať na duši aj počas jesenného obdobia