Ždaňa má Dom Panny Márie

Trinásty máj je známy ako deň Panny Márie Fatimskej. Pre Rodinné spoločenstvo Fatima a jeho duchovného otca Marka Kundera to bol tento rok výnimočný deň – košický arcibiskup metropolita Bernard Bober požehnal Dom Panny Márie v Ždani, ktorý má byť miestom modlitby a prijatia.
Cyril a Dana Kolodziejovci 04.06.2021
Ždaňa má Dom Panny Márie

Košický arcibiskup Bernard Bober požehnáva priestory domu. Snímka: Ľudmila Andiľová

Program slávnosti sa niesol v radostnom a rodinnom duchu manželov, mládeže a detí, hoci len v obmedzenom počte pre pandemickú situáciu. Po modlitbe posvätného ruženca formou večeradla nasledovalo požehnanie kaplnky. Vrcholom slávnosti bola svätá omša, ktorej súčasťou bolo zasvätenie Domu Panny Márie a apoštolátu, ktorý sa tam bude vykonávať, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Následne požehnali i ostatné priestory. Pre spoločenstvo Fatima bolo veľkým povzbudením, že košický arcibiskup si našiel čas a poctil ho svojou návštevou. Najviac zarezonovali jeho povzbudivé slová výzvy na modlitbu a obetu v duchu fatimského posolstva:

„Ruženec nás učí zapájať svoje tajomstvá do tých Božích. Táto veľká Máriina škola nech je s vami po všetky dni, kým budete využívať tento priestor. Pripravili ste tu priestor na stretávanie sa v duchu fatimského posolstva a jeho apoštolátu. Nech je aj tento dom požehnaný a vy v ňom nachádzajte tiež svoje požehnanie a ochotu vydávať svedectvo.“

Dom Panny Márie bude slúžiť na apoštolát fatimského posolstva a večeradiel pre deti, mládež a rodiny. Je odpoveďou na výzvy Panny Márie Fatimskej na modlitbu, obrátenie a pokánie.

Bude to predovšetkým miesto modlitby, aby mnohí, hlavne mladí ľudia a deti našli v dnešnom hlučnom svete krásu tichého stretnutia s Pánom a zároveň nachádzali svoje poslanie, načúvali Božiemu hlasu a odpovedali naň.

A všetko prostredníctvom Panny Márie, ktorá ako Matka bdie nad svojimi deťmi a vedie ich k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.