Život zasvätil rodinám

Vo veku 80 rokov zomrel 26. marca zakladateľ Hnutia kresťanských rodín na Slovensku Vladimír Ďurikovič. Angažovaný kresťanský laik, manžel, otec piatich detí a docent v odbore matematiky. Patril k osobnostiam katolíckeho cirkevného života na Slovensku.
Vladimír Ďurikovič ml 23.04.2021
Život zasvätil rodinám

Vladimír Ďurikovič s Radom sv. Gregora Veľkého. Snímka: Vladimír Ďurikovič ml.

Významný slovenský matematik, disident, opakovane pre svoje vierovyznanie prenasledovaný a vyšetrovaný Štátnou bezpečnosťou (ŠtB), Vladimír Ďurikovič sa narodil 16. júna 1940. Po ukončení štúdia pôsobil na Katedre matematickej analýzy MFF UK v Bratislave.

Od roku 1961 pracoval na Prírodovedeckej a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent matematiky. Vzhľadom na „svetonázorovú nespôsobilosť“, disidentskú angažovanosť a opakované vyšetrovanie ŠtB v rokoch 1969 – 1989 mu boli pozastavené pedagogické i vedecké postupy.

V rokoch 1972, 1974, 1976 na pracovných previerkach mu zase bola obmedzená pedagogická činnosť a znemožnené pracovné cesty do zahraničia. V roku 1974 ho vylúčili z fakulty pre šírenie „nevedeckého svetového názoru na škole“.

V roku 1990 ho však dekan MFF UK rehabilitoval a Vladimír Ďurikovič zároveň obhájil habilitačnú prácu. Pôsobil ako pedagóg, garant odboru, dekan aj na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave a tiež aj ako jej prorektor.

V roku 1969 založil podzemné Hnutie kresťanských rodín (HKR), ktoré predstavovali malé spoločenstvá rodín po celom Slovensku. Spolu s manželkou Máriou, ktorá ho predišla do večnosti 17. marca, tvorili jeho predsednícky pár. Spoločne sa celý život venovali obrode rodín.

V roku 1985 začal vydávať samizdat Rodinné spoločenstvo, neskôr v rokoch 2006 až 2015 pod názvom Família.

Stal sa spoluzakladajúcim členom medzinárodnej organizácie FAFCE (Federation of catholic family associations in Europe) a ICCFM (International Confederation of Christian Family Movements). Okrem toho v rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako prvý námestník ministra školstva Československa pre vysoké školy.

V roku 2009 mu pápež Benedikt XVI. udelil rytiersky Rad sv. Gregora Veľkého.