Zlaté Moravce ochraňuje svätá Anna

V poslednú júlovú nedeľu zlatomoravskí veriaci putovali ku Kaplnke svätej Anny, ktorá sa nachádza nad mestom   v lokalite Háj na kalvárii.

Marián Tomajko 21.08.2018
Zlaté Moravce ochraňuje svätá Anna

Zbožnosť starých rodičov obohacuje. Snímka: Marián Tomajko

Kaplnka ku cti svätice bola postavená v roku 1882 ako vďaka za záchranu obyvateľov mesta pred cholerou a ničivými požiarmi, ktoré sa rozmohli v okolí mesta. Tu pri kaplnke sa nachádza aj kalvária so zastaveniami krížovej cesty.

V kaplnkách boli drevorezby od významného banskoštiavnického rezbára Jozefa Krause. Z bezpečnostných dôvodov sú namiesto nich fotografie jednotlivých zastavení. Orginály sú uložené vo farskom kostole. Kalvária bola slávnostne požehnaná 2. októbra 1910 na sviatok Anjelov strážcov.

Turci už 30. septembra 1530 napadli Tekovskú  župu a vypálili mesto Zlaté Moravce. Mnohých pripravili o život, mladších vzali do otroctva. Tí, ktorí sa zachránili, utiekli práve na toto miesto. Tu sa nachádzal rozsiahly háj a bol tu aj vodný prameň.

Slávnostnú svätú omšu na tomto mieste celebroval správca farnosti Peter Štálník. V homílii zdôraznil význam svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Nábožný manželský pár dôveroval Bohu, hoci ľudia v tej dobe otvorene pohŕdali manželmi, ktorí nemali potomkov. Ale Boh vypočul ich prosby a v pokročilom veku ich obdaril dieťaťom, ktorému dali meno Miriam, Mária. Poukázal na to, že ľudia si dnes nevážia starých ľudí.

Prirodzená kontinuita generácií a odovzdávanie skúseností má však svoje dôležité miesto v zdravej spoločnosti.

Púť bola umocnená spevom súboru Kantus pri farskom kostole a dychovou hudbou z Topoľčianok.