Znovu sa s radosťou podelili

Katolícke hnutie žien Slovenska aj tento rok od 6. marca do 31. mája organizovalo vo farnostiach, v spoločenstvách, obciach a mestách všetkých diecéz už 13. ročník jedinečného podujatia s charitatívnym zameraním Podeľme sa. 

Mária Demeterová 12.07.2019
Znovu sa s radosťou podelili

Na aktivitách sa stretávali všetky generácie. Snímka: archív -SKHŽ-

Po celom Slovensku hnutie pripravilo viac ako 280  rozličných aktivít v rámci farností. Pre organizácie a spoločenstvá sa ich uskutočnilo približne 144 a pre rodiny asi 136 jedinečných stretnutí. Jednotliví koordinátori, jednotlivci a rodiny do konca mája poukazovali finančné prostriedky na osobitne zriadený zbierkový účet. Čistý výnos zbierky bol vo výške 33 959,73 eura.

Kresťanské hnutie žien Slovenska časť poukáže Centru pre deti a rodiny Dominika v Rožňave, poskytujúce starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova bola vážne ohrozená alebo narušená a niektoré z nich boli týrané či zneužívané. Druhá časť zbierky je určená na dokončenie  druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktoré umožní dôstojný život štyrom rodinám s 15 deťmi. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pravidelne zapájajú do podujatia a pomáhajú tým, ktorí to tak veľmi potrebujú.