Zvon z Bojnej rozozvučal Vatikán

Počas generálnej audiencie 22. septembra v Aule Pavla VI. vo Vatikáne bol ako poďakovanie za návštevu Slovenska do rúk pápeža Františka odovzdaný dar v podobe symbolu počiatkov kristianizácie Slovenska.
Jozef Stankovský 14.10.2021
Zvon z Bojnej rozozvučal Vatikán

Starosta Bojnej Jozef Stankovský odovzdáva pápežovi Františkovi presnú repliku zvonu obce. Snímka: archív obce Bojná

Ide o bronzovú repliku jedného z najstarších kresťanských zvonov Európy, ktorý už v 9. storočí tvoril súčasť liturgie našich predkov. Zvon z Bojnej odliali symbolicky v deň príchodu pápeža Františka k nám.

Za prítomnosti členov Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ako aj slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici Marka Lisánskeho ho odovzdal zástupca obce Bojná, jej starosta Jozef Stankovský.

Pri odovzdávaní si pápež František na ňom zazvonil, aby počul jeho zvuk, ktorý mohli počúvať Slovania už v 9. storočí. Bronzová replika jedného z najstarších kresťanských zvonov Európy je totiž funkčná a je prvou presnou replikou objaveného zvonu.

Zvon, ako i ďalšie jedinečné pamiatky, ktoré sa v obci Bojná objavili počas dlhoročného archeologického výskumu, sú vzácnym svedectvom živej kresťanskej viery slovenského ľudu žijúceho na tomto území od 9. storočia až do súčasnosti.

Zaujímavosťou je aj fakt, že jedinečný zvon z Bojnej je typovo zhodný s podobne dobre zachovaným zvonom z 9. storočia, ktorý sa našiel v stredotalianskej obci Canino a je vystavený vo Vatikánskych múzeách vo Vatikáne.