Z vašej pošty

Tibor Ujlacký 13.01.2022

V Skýcove mali živý betlehem

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove spestrila tohtoročné Vianoce inštaláciou živého betlehema.
V Skýcove mali živý betlehem
Pavol Pečko 13.01.2022

V Sučanoch je kópia sochy Pražského Jezuliatka

Počas polnočnej svätej omše 25. decembra 2021 farnosť Sučany dostala kópiu sochy Pražského Jezuliatka.
V Sučanoch je kópia sochy Pražského Jezuliatka
Andrej Palovič 16.12.2021

Vo Svätom Antone ožili ľudové misie

Ľudové misie boli v obci Svätý Anton pred 78 rokmi. Tie tohtoročné sa vo farnosti uskutočnili od 7. do 14. novembra. Viedli ich bratia kapucíni z Poník, rehoľní kňazi Karol a Lukáš, rehoľný brat Tomáš a rehoľná sestra Agnieszka zo Stupavy, ktorá ich sprevádzala hrou na gitare a spevom.
Vo Svätom Antone ožili ľudové misie
Lucia Spodniaková 16.12.2021

Františkánsky svetský rád mal kapitulu

V Ríme sa od 13. - 21. novembra konala 16. generálna kapitula a 7. volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu OFS. Celosvetová pandémia spôsobila, že ich konanie sa posunulo o rok.

Františkánsky svetský rád mal kapitulu
Marián Zajac 16.12.2021

V Terchovej oslávili svätého Martina

V duchovnom živote terchovskej farnosti sa navzájom prelínajú dve vzácne tradície. Mladšia a známejšia cyrilo-metodská sa viaže na patrocínium diecéznej Svätyne sv. Cyrila a Metoda.
V Terchovej oslávili svätého Martina