Vylúštite krížovku a vyhrajte!

Prvý týždeň v mesiaci máte možnosť zapojiť sa do súťaže o knihu zo Spolku svätého Vojtecha.
Katolícke noviny 07.01.2019
Vylúštite krížovku a vyhrajte!

Ilustračná snímka: ingimage.com

Stačí, keď vylúštite tajničky 3 súťažných švédskych krížoviek uverejnených v mesiacoch január až marec a spolu s vystrihnutými kupónmi nám ich pošlete na adresu redakcie:

Katolícke noviny, P. O. BOX 276, 810 00 Bratislava 1.

Zapojiť sa do súťaže môžete aj elektronicky.

Správne znenia tajničiek pošlite spolu s odfotografovanými alebo naskenovanými kupónmi podpísanými lúštiteľom e-mailom na: tajnicka@katolickenoviny.sk.

K odpovedi nezabudnite uviesť telefónne číslo pre dodanie výhry prostredníctvom kuriéra.

Znenia tajničiek nám pošlite do 15. marca.

Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme 5 výhercov.

Prvý štvrťrok súťažíte o knihu Viliama Judáka: Jezuliatko prichádza. Mená výhercov sa dozviete v KN 13/2019.

Zapojením sa do súťaže udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry).

Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).

Štatút k súťaži Súťažná krížovka nájdete TU.