Štefan Fábry 10.07.2024

Cena svätej omše je nekonečná

Nedávno som sa dozvedela o šiestich svätých omšiach slúžených za zomrelých, ktoré sa volajú aj klementínky. Chcela by som vedieť, kde by sa dali odslúžiť? EVA, ŽILINSKÝ KRAJ

Cena svätej omše je nekonečná
Andrej Filipek SJ 03.07.2024

Občas trochu latinčiny nie je na škodu

V našom kostole sa na väčšie sviatky spieva Pater noster a nie Otče náš, teda po latinsky. Keďže sa to takto nespieva bežne, ani nie sme farnosť navštevovaná zahraničnými turistami, málokto rozumie. Vedel by nejaký liturgista vysvetliť, prečo Otče náš po latinsky?
JÁN, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Občas trochu latinčiny nie je na škodu
Anton Tyrol 26.06.2024

Lektor musí byť na službu pripravený

V našom kostole sú počas pracovných dní na liturgické čítanie určení aj školáci na druhom stupni základnej školy. Hoci sa snažia, často im nerozumieme. Niekedy mám chuť povedať namiesto: Bohu vďaka – Nerozumieme. Existuje nejaká smernica ohľadom veku lektorov alebo to stanovuje biskup či biskupská konferencia?
JÁN, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Lektor musí byť na službu pripravený
Matej Juraj Šulik, OP 19.06.2024

Ostaňme pri verzii pros za nás hriešnych

V susednej farnosti sa modlia ruženec takto: „... Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás a hriešnych...“ Nemyslím, že to tak má byť. Veď predsa všetci sme hriešni. Nikto nemôže povedať, že je bez hriechu.
MARTA, BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Ostaňme pri verzii pros za nás hriešnych
Vladimír Thurzo 12.06.2024

Najnáročnejšia Ježišova výzva pre nás

Ako môžeme vidieť Ježiša Krista v človeku, ktorý nám stále ubližuje a robí zle?
Najnáročnejšia Ježišova výzva pre nás