Vladimír Thurzo 23.02.2024

Cirkev sa otvára, ale náuku nemení

Pred 60 rokmi na náboženstve sme sa učili, že pápež je vo veciach viery a mravov neomylný a že súhlasiť s hriechom iných je hriech. Ako teda vnímať rozhodnutie Svätého Otca požehnávať hriech? Mám s tým problém.
MÁRIA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Cirkev sa otvára, ale náuku nemení
Jozef Luscoň 17.02.2024

Spiritualita kresťana spočíva v radosti

Moja túžba je žiť radostný, pokojný život v spokojnej rodine. Niekedy som slabá a upadnem, konám hriešne, no pravidelne sa spovedám a prosím Boha, nech mi nedovolí, aby som ho niekedy opustila. Stále ma prenasleduje myšlienka, či je možné žiť radostný život a súčasne byť dobrý kresťan. Či Boh od nás nežiada skôr utrpenie, trápenie a bolesť, aby sme sa mu mohli priblížiť. Ako to je?
EVA, STREDNÉ SLOVENSKO

Spiritualita kresťana spočíva v radosti
Peter Staroštík 10.02.2024

Ďalší deň sa začínal po západe slnka

Pre koho je určená sobotná omša s nedeľnou platnosťou a čo je to vigília?
IVANA, STREDNÉ SLOVENSKO

Ďalší deň sa začínal po západe slnka
Štefan Fábry 03.02.2024

Veľkosť tajomstva oslavuje veľké Amen

Chcel by som vedieť, či je správne, ak sa na svätej omši po premenení Božieho tela a krvi spieva „Amen“ na jednej omši trikrát a na inej len jedenkrát. Je v tom nejaké pravidlo podľa toho, o akú nedeľu cez rok ide, či podľa sviatku? Majú to kantori zjednotené?
PETER, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Veľkosť tajomstva oslavuje veľké Amen
Ján Ďačok 27.01.2024

K akupunktúre pristupujme opatrne

Mám medzery a nejasnosti vo sfére liečby akupunktúrou. Prosím o vysvetlenie a postoj k liečbe týmto spôsobom – či je v rozpore s katolíckou vierou a jej učením.
Ignácia, Západné Slovensko 

K akupunktúre pristupujme opatrne