Ján Lauko 23.10.2019

Sú ich bútľavou vŕbou

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa už 20 rokov venuje službe pacientom na onkologických oddeleniach. Dobrovoľníci sa im svojou prítomnosťou snažia pomôcť aspoň na chvíľu zabudnúť na miesto, kde sa práve nachádzajú.
Sú ich bútľavou vŕbou
Zuzana Čaučíková 23.10.2019

Hroby v Liptovských Sliačoch boli v minulosti jedinečne vyzdobené

O Liptovských Sliačoch je známe, že je to obec s bohatou folklórnou tradíciou. Málokto však vie o jednej zaujímavosti, ktorá súvisí s prejavmi úcty k zomrelým. Pri výskumoch na Liptove sa zistilo, že práve v Liptovských Sliačoch bol spôsob úpravy hrobov taký originálny, že na Slovensku nevieme nájsť adekvátnu obdobu. Ako sa píše v jednom zo zborníkov Slovenského národného múzea, s výzdobou ručne zhotovovaných vencov a kvetov sa stretávame aj v iných obciach dolného Liptova (napríklad Valaská Dubová, Komjatná), ale i v iných oblastiach Slovenska. Nemožno však hovoriť o takom vyhranenom štýle výzdoby ako v Liptovských Sliačoch, ktoré sú jedným z miest prvotného slovanského osídlenia Liptova.
Hroby v Liptovských Sliačoch boli v minulosti jedinečne vyzdobené
Anna Stankayová 23.10.2019

O sile Božej prozreteľnosti sa presviedčajú denne

Parlament schválil nové financovanie cirkví. Vychádza z doterajšieho modelu, novinkou je postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Ako zmenu vítajú rehole a diecézy nám povedali predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) Václav Hypius CSsR a ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec. 
O sile Božej prozreteľnosti sa presviedčajú denne
Anna Stankayová 22.10.2019

Veľkého slovanského muža milovali ľudia celého sveta

Spájal národy i náboženstvá, bol tretím najdlhšie pôsobiacim pápežom, miloval Pannu Máriu a stal sa patrónom slovenských horských záchranárov. Svätý Ján Pavol II. 
Veľkého slovanského muža milovali ľudia celého sveta
Peter Slovák 21.10.2019

Hlási sa ego

Obdobie medzi prvým a tretím rokom života človeka sa nazýva útly vek. Hoci na prvý pohľad sa môže zdať, že dieťa je len pasívnym prijímateľom starostlivosti a uspokojovania primárnych potrieb, začína sa v jeho vedomí diať to, čomu hovoríme sebauvedomenie.  
Hlási sa ego