Ľudovít Malík 29.10.2019

Smrť je fakt, na ktorý sa dá pripraviť

Liturgická spomienka na všetkých verných zosnulých je každoročne príležitosťou navštíviť miesto posledného odpočinku známych či neznámych ľudí a pomodliť sa za ich duše. Je to aj príležitosť na zamyslenie sa nad faktom smrti a umierania. O tejto téme sme sa zhovárali so psychologičkou Máriou Hatokovou.
Smrť je fakt, na ktorý sa dá pripraviť
Anna Stankayová 29.10.2019

Dušičkové obdobie patrí aj spomienke na obete hôr

Prinášajú úľavu na duši, krásne výhľady, čerstvý vzduch i dávku sebazaprenia. Mnohých však pripravia o to najcennejšie – život. Aj také vedia byť hory. Krásne, no zároveň zradné. 
Dušičkové obdobie patrí aj spomienke na obete hôr
Peter Slovák 28.10.2019

Dostali sme dar morálnej autonómie

Otázka vývinu mravnosti je úzko prepojená s formovaním ľudského charakteru. Relatívne stále vlastnosti človeka, prejavujúce sa v jeho typickom správaní a konaní, sú upevňované práve v predškolskom veku. Dieťa si začína uvedomovať, že z pohľadu vôle a vlastného rozhodnutia môže byť za akejkoľvek situácie slobodné, i keď na začiatku potrebuje afirmáciu – uistenie rodiča. 
Dostali sme dar morálnej autonómie
Ján Lauko 23.10.2019

Sú ich bútľavou vŕbou

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa už 20 rokov venuje službe pacientom na onkologických oddeleniach. Dobrovoľníci sa im svojou prítomnosťou snažia pomôcť aspoň na chvíľu zabudnúť na miesto, kde sa práve nachádzajú.
Sú ich bútľavou vŕbou
Anna Stankayová 23.10.2019

O sile Božej prozreteľnosti sa presviedčajú denne

Parlament schválil nové financovanie cirkví. Vychádza z doterajšieho modelu, novinkou je postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Ako zmenu vítajú rehole a diecézy nám povedali predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) Václav Hypius CSsR a ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec. 
O sile Božej prozreteľnosti sa presviedčajú denne