Peter Slovák 22.02.2021

Pohostinnosť rozvíja službu blížnemu

Pripraviť pre známych jedlo, pozvať ich k sebe domov a povzbudiť sa spoločným rozhovorom je istotne pozitívna ponuka. Patrí k prirodzeným akcentom rozvíjania evanjeliovej starostlivosti o núdzneho. 
Pohostinnosť rozvíja službu blížnemu
Monika Golianová FMA 18.02.2021

Ozeáš bol znakom Božej lásky

Prorok Ozeáš je prvý v kánone spomedzi menších prorokov. Svojím manželstvom bol pre Izraelitov znakom Božej lásky a napĺňaním zmluvy so svojím ľudom. Z prvých troch kapitol Knihy proroka Ozeáša sa dozvedáme, že ako zradený, ale milujúci manžel znova získava priazeň svojej manželky. Ako to uskutoční, prezrádza poéma v druhej kapitole (porov. Oz 2, 4 – 25). Podarí sa aj Bohu získať späť priazeň Izraela?
Ozeáš bol znakom Božej lásky
Anna Stankayová 18.02.2021

Objavme v našich vzťahoch nanovo Boží plán

Príbeh proroka Ozeáša by mohol byť príkladom pre manželov aj dnes, hoci sa jeho život odohral už pred dvoma tisíckami rokov. Hovorí nám o tom, ako znovu naštartovať vzťah, čo sa v covidovej dobe zíde nejednému z nás. Pohľad na manželstvo i na starosti prežívané v ňom sme prebrali s kňazom Róbertom Neupauerom a psychológom Jánom Záskalanom.
Objavme v našich vzťahoch nanovo Boží plán
Anna Stankayová 16.02.2021

Svätá Juliana pocítila nepravú lásku aj nenávisť

Pochádzala z bohatej pohanskej rodiny a už v útlom veku ju rodičia prisľúbili vplyvnému mladému mužovi - prefektovi mesta Eleusiovi. Na prvý pohľad by sa zdal jej život krásny a bezstarostný. Ibaže sa skončil predčasne a tragicky. Reč je o živote svätice Juliany z Nikomédie. 
Svätá Juliana pocítila nepravú lásku aj nenávisť
Ľuboslav Hromják 16.02.2021

Bol to čas úprimného pokánia za hriechy

Pôst už od počiatkov v Cirkvi zohrával v živote kresťanov mimoriadny význam, aj keď sa pôstna prax menila v priebehu stáročí. Pozrime sa na najdôležitejšie momenty starokresťanskej praxe.
Bol to čas úprimného pokánia za hriechy