Peter Slovák, Lenka Vatrtová 08.09.2021

František je náš pápež

Za doznievajúcim astronomickým letom tento rok až tak nesmútime. Veď vítame vzácneho hosťa Svätého Otca, pápeža Františka, prinášajúceho Ježišove slová a pokoj Ducha Svätého. Z pestrej palety respondentov sme vybrali osobnosti, kňazov i laikov, ktorých sme sa spýtali na ich osobné očakávania. U všetkých rezonuje radosť a nádej, že nám Petrov nástupca svojou prítomnosťou dodá odvahu vytrvať v dobrom.
František je náš pápež
Anna Stankayová 08.09.2021

Svätými sa stali deti, manželia i pápeži

Od mája 2013 až do apríla 2021 vyhlásil pápež František za svätých takmer 900 žien a mužov. Medzi nimi laikov, rehoľníkov, deti i pápežov. Na dátum svätorečenia ďalších siedmich osôb sa ešte čaká.
Svätými sa stali deti, manželia i pápeži
Peter Slovák 07.09.2021

Okolo Boha chodíme po kľukatej kružnici večnosti

Na fasáde istej budovy patriacej kláštornému komplexu sa nachádza už ťažšie čitateľný nápis: Všetko do času, vôľa Pánova naveky. Na prvý pohľad by sa zdalo, že písmená so slovami zanikajú spolu s chátrajúcou omietkou. No je to len materiálny klam. 

Okolo Boha chodíme po kľukatej kružnici večnosti
Vojtech Nepšinský 03.09.2021

Kongresy sú pravdivým svedectvom viery a lásky

Pápež sv. Ján Pavol II. uvádza encykliku Ecclesia de Eucharistia slovami: „Cirkev žije z Eucharistie.“ Vyjadril tým, že Eucharistia je jadrom tajomstva Cirkvi a spĺňajú sa Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Veriaci majú mať vo veľkej úcte najsvätejšiu Eucharistiu aktívnou účasťou na slávení najsvätejšej obety, častým prijímaním Eucharistie a uctievaním najhlbšou poklonou.
Kongresy sú pravdivým svedectvom viery a lásky
Dagmar Kráľová, FMA 02.09.2021

Amos je prorok s dnešným bremenom

Meno tohto proroka znamená nosič bremien. Amos ako svätý muž miluje svoj národ, ktorému musí oznámiť záhubu. A to je to najťažšie bremeno na svete. Keďže hovorí v Božom mene, znamená to, že aj Pánovo srdce plače, keď musí napomínať.
Amos je prorok s dnešným bremenom