Téma

Ľubomír Kaľavský 10.07.2020

Okrúhle múry pamätajú proces kristianizácie v Európe

Rotundy sú stavby s centrálnym - najčastejšie kruhovým - pôdorysom, ktoré sa počas 9. až 13. storočia objavili aj na území dnešného Slovenska najmä ako starobylé románske kostolíky. Ich počet sa odvíja najmä od realizovania a výsledkov výskumnej činnosti.
Okrúhle múry pamätajú proces kristianizácie v Európe
Anna Stankayová 08.07.2020

Dovidenia, škola

Skončil sa netradičný školský rok a deti sa opäť rozpŕchli z tried na prázdniny. Tie najdlhšie však už majú za sebou, keď od marca až do konca mája museli zostať doma. Učiteľov aj deti z viacerých slovenských cirkevných škôl sme sa preto opýtali, ako hodnotia tento školský rok.
Dovidenia, škola
Anna Stankayová 07.07.2020

Patrón Európy založil prvý západoeurópsky kláštor

Zakladateľ benediktínov sv. Benedikt z Nursie sa narodil okolo roku 480 v šľachtickej rodine, prednosť dal však mníšskemu životu. Jeho pokračovatelia ho nasledujú už takmer 1500 rokov. Pripomíname si ho 11. júla.
Patrón Európy založil prvý západoeurópsky kláštor
Peter Slovák 06.07.2020

Zmeniť sa je možné

Určite nepreženieme, keď povieme, že túžba po zmene u človeka nepatrí k tým vyhľadávaným. Narušiť pokojnú rutinu je stresujúce a nepohodlné. Zóna komfortu nám bráni zbaviť sa zlozvykov, hoci by to mohlo byť pre nás prospešné.
 
 
Zmeniť sa je možné
Ján Lauko 02.07.2020

Zrozumiteľná reč bola dôležitá na šírenie evanjelia

Uznanie staroslovienčiny za bohoslužobný jazyk malo veľký význam aj z liturgického hľadiska. O tom, čo tento krok znamenal pre Cirkev, sme sa rozprávali s liturgistom ŠTEFANOM FÁBRYM.

Zrozumiteľná reč bola dôležitá na šírenie evanjelia