Téma

Katolícke noviny 26.01.2023

Slávime svätých biskupov Timoteja a Títa

Vo štvrtok 26. januára si v liturgickom kalendári spomíname na sv. Timoteja a Títa, biskupov. Timotej a Títus boli žiakmi a pomocníkmi svätého apoštola Pavla. Jeden stál na čele efezskej cirkvi, druhý krétskej. Im boli adresované listy, ktoré sa volajú pastoračnými a obsahujú veľmi cenné pokyny pre pastierov i veriacich.

Slávime svätých biskupov Timoteja a Títa
Anna Stankayová 25.01.2023

Na obrátenie nikdy nie je neskoro

Najprv bol horlivým prenasledovateľom kresťanov, neskôr horlivým nasledovateľom Krista. Svätý Pavol z Tarzu nám ukazuje cestu zmierenia s Bohom. Obrátenie totiž nie je len pre neveriacich.
Na obrátenie nikdy nie je neskoro
Zuzana Artimová 24.01.2023

Dnes oslavujeme patróna novinárov, sv. Františka Saleského

Jeden z najvzdelanejších a najrešpektovanejších teológov svojej doby predstihol čas sveta o štyristo rokov. Keby sv. František Saleský žil v polovici 20. storočia a zúčastnil sa na Druhom vatikánskom koncile, bol by v správnom čase na správnom mieste. Ale to bol celý život. Patrón novinárov sv. František Saleský pre lásku k Bohu podstúpil a vydržal všetko.

Dnes oslavujeme patróna novinárov, sv. Františka Saleského
Jozef Luscoň 24.01.2023

František Saleský a Ján Bosco

František Saleský a Ján Bosco boli dvaja svätci v dvoch dobách, ale jedného ducha. Svätý František Saleský sa narodil v Savojsku. Františkov spôsob pastorácie bol založený na láskavosti. Jeho heslom bolo: Nič nasilu, všetko s láskou. Správne pochopil, že viera sa násilím nanútiť nedá.
František Saleský a Ján Bosco
Katolícke noviny 19.01.2023

Význam náboženských a etických hodnôt v pluralistickej spoločnosti

Prednáška kardinála Josepha Ratzingera, prefekta Kongregácie pre náuku viery, s názvom Význam náboženských a etických hodnôt v pluralistickej spoločnosti, ktorú predniesol 31. marca 1992 v bratislavskom Istropolise.
Význam náboženských a etických hodnôt v pluralistickej spoločnosti