Téma

Martin Kramara 08.04.2023

Povedzme svetu o skutočnej nádeji

Nádej možno pokladať za kľúčové slovo veľkonočného rána. Nádej ako vedomie Kristovej prítomnosti – aj uprostred mnohých nepriazní a nebezpečenstiev.
Povedzme svetu o skutočnej nádeji
Marián Chovanec biskup 07.04.2023

Odkaz Márie stojacej pod krížom

Svätý Otec František nás učí, že medzi nádejou a počúvaním existuje silný vzťah. Mária je žena, ktorá trpezlivo počúva a prijíma existenciu s radostnými dňami aj s tragédiami. Preto ju všetci milujme ako Matku nádeje.

Odkaz Márie stojacej pod krížom
Anna Stankayová 07.04.2023

Keď rádio a poslucháči tvoria spoločenstvo

Celoslovenské katolícke Rádio LUMEN oslavuje 30 rokov vysielania. Pozreli sme sa na jeho začiatky, súčasnosť aj úspechy.
Keď rádio a poslucháči tvoria spoločenstvo
Monika Šimoničová 06.04.2023

Z katedry k nohám najbiednejších

Ježiš sa pri večeri vyzliekol zo šiat slávy a obliekol si odev sluhu. Sklonil sa k nohám učeníkov a dal nám tak príklad šíriť lásku vôkol seba gestami pokornej služby.
Z katedry k nohám najbiednejších
Miroslava Gromanová 04.04.2023

Špeciálne miesto Slovákov v Ríme

V Pápežskom slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda sídli aj slovenské kolégium, ktoré je domovom slovenských kňazov študujúcich v Ríme. No nielen ich. Vzniklo 15. septembra 1997 na žiadosť slovenských biskupov.

Špeciálne miesto Slovákov v Ríme