Téma

Peter Slovák 19.10.2020

Keď máme pocit, že sme tuctoví

Aktuálna otázka znie: Prečo vyhľadávame strach, keď naokolo je dosť situácií, ktoré ho vyvolávajú? Jedna z odpovedí je, že máme pocit, že sme celkom obyčajní a máme na to nárok. Skúsme si však vybrať inú cestu. 

Keď máme pocit, že sme tuctoví
Ján Lauko 16.10.2020

Kresťanstvo je nezlučiteľné s rasizmom

„Kristova láska nie je limitovaná na niektoré vyvolené etniká. Učí nás milovať všetkých, aj tých, čo nevyzerajú ako my, ktorí zmýšľajú rozdielne a niekedy nám aj robia zle,“ hovorí saleziánsky kňaz Peter Bešenyei, ktorý 30 rokov pracuje s Rómami. Rasizmus vníma ako nenávisť a povýšenectvo.

Kresťanstvo je nezlučiteľné s rasizmom
Monika Čopíková 14.10.2020

Pomáhame prenasledovaným kresťanom

Cirkev na Slovensku prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity pomáha utečencom a prenasledovaným na Blízkom východe už niekoľko rokov. Dary zo Slovenska pomohli zabezpečiť základné životné potreby, ale aj obnovu vojnou zničených miest, prístup k vzdelaniu a pitnej vode, výstavbu pastoračného centra, jaslí a škôlky. Jedna z pomocí dnes smeruje aj do Libanonu, krajiny sužovanej niekoľkonásobným nešťastím.
Pomáhame prenasledovaným kresťanom
Anna Stankayová 13.10.2020

Zo syna írskeho kráľa sa stal rakúsky patrón

Hovoria o ňom ako o synovi írskeho kráľa, či ním však aj skutočne bol, sa už nedozvieme. A hoci sv. Koloman nezomrel pre vieru, považuje sa za mučeníka. 
Zo syna írskeho kráľa sa stal rakúsky patrón
Peter Slovák 12.10.2020

Boh je od začiatku zameraný na človeka

Využitím analógie by sme mohli povedať, že psychologický smer a humanistická teória označovaná ako Prístup zameraný na človeka (angl. Person-Centred Approach PCA), nie je nič iné ako to, čo od počiatku sveta realizuje Boh vo svojich plánoch voči svojmu stvoreniu. 
Boh je od začiatku zameraný na človeka