Téma

Miroslava Gromanová 20.04.2022

Synoda nás má vrátiť ku koreňom

„Praktické, spoločné kráčanie veriacich podľa misie Ježiša Krista, to je synoda,“ hovorí koordinátor Košickej arcidiecézy Peter Sykora.
Synoda nás má vrátiť ku koreňom
Miroslava Gromanová 20.04.2022

Synodálnou cestou je sám Ježiš Kristus

V Košickej eparchii nachádzajú prostredníctvom pravidelných synodálnych stretnutí zmysel spoločenstva aj tí, ktorí predtým žiadne nemali.
Synodálnou cestou je sám Ježiš Kristus
Miroslava Gromanová 20.04.2022

Spoločne a v jednote so Svätým Duchom

Pri kráčaní synodálnou cestou sa približujeme Bohu a zároveň sa stávame príkladom pre iných, to je základná myšlienka Prešovskej archieparchie.
Spoločne a v jednote so Svätým Duchom
Peter Slovák 20.04.2022

Sme vyslaní do celého sveta, ku všetkým

Príprava vlastných synodálnych dokumentov Ordinariátu má na farskej úrovni napomôcť dialógu ohľadom tém synodálneho procesu, ktorými sú spoločenstvo, participácia a misia.
Sme vyslaní do celého sveta, ku všetkým
Ján Lauko 19.04.2022

Ovocím synody je jednota

Diecézna fáza synody o synodalite prebieha v Cirkvi od nedele 17. októbra 2021. Vytvára priestor na spoločné stretnutia, počúvanie a rozlišovanie v diecézach na celom svete.
Ovocím synody je jednota