Téma

Ľudovít Malík 08.09.2021

Svätý Otec nezabúda na chudobných

Jednou z hlavných tém pontifikátu Svätého Otca Františka sú chudobní a ľudia na okraji spoločnosti. Dôraz na ohlasovanie evanjelia chudobným dávali aj jeho predchodcovia, no súčasný pápež v tejto téme išiel ešte ďalej.
Svätý Otec nezabúda na chudobných
Peter Slovák 07.09.2021

Okolo Boha chodíme po kľukatej kružnici večnosti

Na fasáde istej budovy patriacej kláštornému komplexu sa nachádza už ťažšie čitateľný nápis: Všetko do času, vôľa Pánova naveky. Na prvý pohľad by sa zdalo, že písmená so slovami zanikajú spolu s chátrajúcou omietkou. No je to len materiálny klam. 

Okolo Boha chodíme po kľukatej kružnici večnosti
Vojtech Nepšinský 03.09.2021

Kongresy sú pravdivým svedectvom viery a lásky

Pápež sv. Ján Pavol II. uvádza encykliku Ecclesia de Eucharistia slovami: „Cirkev žije z Eucharistie.“ Vyjadril tým, že Eucharistia je jadrom tajomstva Cirkvi a spĺňajú sa Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Veriaci majú mať vo veľkej úcte najsvätejšiu Eucharistiu aktívnou účasťou na slávení najsvätejšej obety, častým prijímaním Eucharistie a uctievaním najhlbšou poklonou.
Kongresy sú pravdivým svedectvom viery a lásky
Dagmar Kráľová, FMA 02.09.2021

Amos je prorok s dnešným bremenom

Meno tohto proroka znamená nosič bremien. Amos ako svätý muž miluje svoj národ, ktorému musí oznámiť záhubu. A to je to najťažšie bremeno na svete. Keďže hovorí v Božom mene, znamená to, že aj Pánovo srdce plače, keď musí napomínať.
Amos je prorok s dnešným bremenom
Štefan Fábry 01.09.2021

Eucharistia má spájať, nie rozdeľovať

Otázka spôsobu rozdávania svätého prijímania súvisí so slávením Eucharistie. Kým sviatosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a liturgiu jej slávenia nazývame gréckym slovom Eucharistia, ktoré môžeme preložiť ako vzdávanie vďaky, úkon prijatia tejto sviatosti nazývame latinským slovom communio, ktoré znamená spoločenstvo, teda zjednotenie.
Eucharistia má spájať, nie rozdeľovať