Téma

Anna Stankayová 17.03.2021

Na svojho ochrancu nedajú dopustiť

Svätý Jozef je patrónom tesárov, robotníkov, otcov i celej Cirkvi. A zvlášť nositeľov mena Jozef. O skúsenosti s Ježišovým pestúnom a manželom Panny Márie sa podelili niekoľkí kňazi – Jozefovia. Salezián Jozef Luscoň, duchovný správca farnosti Divín Jozef Trubíni a farár farnosti Haniska Jozef Ondovčák.
Na svojho ochrancu nedajú dopustiť
Anna Stankayová 16.03.2021

Zo štátnika sa stal jednoduchý biskup

Kolínsky biskup Heribert, na ktorého pamätáme 16. marca, si prešiel zaujímavým životom. Najprv bol kancelárom cisára Ota III., neskôr slúžil chudobným ako starostlivý duchovný otec. Vzývame ho v období sucha. 
Zo štátnika sa stal jednoduchý biskup
Peter Slovák 15.03.2021

Pravda sa poznáva v pokoji

Čoraz viac si všímame, že opakovanie falošnej alebo nie vždy presnej informácie sa pre mnohých stáva zvyklosťou nielen vo virtuálnom priestore. Zdá sa, že celkom „radi“ podliehame nedokonalým informáciám. Človek akoby nemal záujem počuť pravdu.
Pravda sa poznáva v pokoji
Peter Slovák 12.03.2021

Čo Pán Boh riadi, dobre riadi

Pri ľuďoch, ktorým Pán Boh doprial osláviť požehnané životné jubileum, máme tendenciu odvíjať klbko životných udalostí, situácií, čiže ich bližšieho poznania. I preto, že môžeme načerpať akcentujúce povzbudenia. Herečka, pedagogička herectva a umeleckého prednesu Libuša Trutzová sa 14. septembra 2020 dožila 75 rokov. Dovolila nám poodhaliť jej prežívanie viery i vnímanie Bohom darovaného života.
Čo Pán Boh riadi, dobre riadi
Peter Slovák 11.03.2021

Viera bola pre ich postoj smerodajná

Do našej minulosti patria aj osobnosti, ktoré nie sú bibliograficky zvýraznené, no napriek tomu odvážnym životným postojom napísali jednoznačný závet vzťahu viery a ľudskosti. Kategoricky k nim patrí Bernard Jaško a Pavol Kalinaj. Od ich popravy 17. februára uplynulo 70 rokov.
Viera bola pre ich postoj smerodajná