Téma

Ľudovít Malík 27.05.2020

Zahraničné cesty pápeža ako znamenia čias

Okrúhle 100. výročie narodenia Jána Pavla II. je príležitosťou pozrieť sa konkrétnejšie nielen na jeho osobu, ale aj na pontifikát. Katolícke noviny venovali osobe slovanského pápeža jedno číslo, do ktorého, žiaľ, nevošla jedna veľká téma – apoštolské cesty Jána Pavla II. Preto sa jej venujeme osobitne na nasledujúcich dvoch stranách.
Zahraničné cesty pápeža ako znamenia čias
Anna Stankayová 26.05.2020

Buďte dobrí, ak môžete

Obľúbený rímsky svätec s veľkým srdcom a láskavým humorom. Sv. Filip Neri inšpiroval mnohých chlapcov i filmových tvorcov. V deň jeho liturgickej spomienky si pripomíname 425 rokov od jeho úmrtia.
Buďte dobrí, ak môžete
Peter Slovák 25.05.2020

Žičlivosť nepozná infláciu

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď dokážeme inému človeku dopriať a tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocenenia, je vzácnosťou, ktorú keď darujeme, získame ešte viac.
   
 
Žičlivosť nepozná infláciu
Mária Bilá 23.05.2020

Stratil ženu, ale nie vieru

Keď sme v jeseni zverejnili výzvu, aby sa nám ozvali dvojice, ktoré sa zoznámili vďaka inzerátu v Katolíckych novinách, medzi svedectvami sa objavil i príbeh, ktorý bol iný ako ostatné. Príbeh vdovca. Miroslav Lukčo však svoj osud prijal s dôverou. 
Stratil ženu, ale nie vieru
Pavol Kall 21.05.2020

Vzťahy sú založené na vzájomnej láske

Viera a svetlo je vnímané ako celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov. Jeho vznik sa spája s rokom 1971, keď sa na medzinárodnej púti v Lurdoch zúčastnilo približne 4 000 mentálne postihnutých ľudí spolu so svojimi rodinami, priateľmi a duchovnými.
Vzťahy sú založené na vzájomnej láske