Monika Čopíková 03.12.2021

Pomoc je naplnením, ktoré hľadáme

Každý z nás si niečo želá pod stromček. Túžba niektorých však spočíva v tom najmenšom a najvzácnejšom: v pomoci. Venovať pomoc ľuďom v núdzi a zažiť skutočného ducha Vianoc môžete od 15. novembra do 31. decembra v Zbierke na charitu.

Pomoc je naplnením, ktoré hľadáme
Alexandra Murínová 26.11.2021

Semienka lásky prinášajú ovocie

Charitatívne dielo Mary’s Meals (Máriine jedlá) sýti viac ako dva milióny detí žijúcich v chudobe – vďaka jedlu v škole získavajú vzdelanie a nádej na lepší život. Aj naše malé skutky lásky môžu byť odpoveďou na modlitby ľudí, ktorí sa obracajú na Pána v dôvere a nádeji, že aj o nich sa stará.
Semienka lásky prinášajú ovocie
Alexandra Murínová 26.11.2021

Stal sa riaditeľom školy

JIMMY BELABRE pochádza zo slumu Cité Soleil na Haiti. Je jedným zo státisícov detí, ktoré odrástli na jedlách Mary’s Meals, podávaných miestnymi dobrovoľníkmi priamo v škole. Vďaka jedlu a vzdelaniu sa vymanil z bludného kruhu chudoby a stal sa riaditeľom školy.
Stal sa riaditeľom školy
Lucia Froncová 19.11.2021

Červená streda pripomína slobodu vierovyznania

Na svete pre svoju vieru trpí až 300 miliónov kresťanov a ďalšie milióny veriacich z iných náboženstiev. Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na túto skutočnosť poukazuje na Červenú stredu: 24. novembra budú stavby na celom svete osvetlené načerveno.
Červená streda pripomína slobodu vierovyznania
Ivan Kňaze 12.11.2021

Gregoriánske omše pomáhajú misiám

Modlitby a sväté omše sú často dôležitejšie pre nás žijúcich, lebo si viac uvedomujeme, že náš život je tu dočasný a že najdôležitejšie sú vzťahy, ktoré si prenášame do večnosti. Modlitbami za zosnulých si nemôžeme večný život zabezpečiť, ale môžeme sa k nemu priblížiť.

Gregoriánske omše pomáhajú misiám