Misie

Martina Grochálová 26.05.2024

Nikto sa nespýta, čo si jedol

Slovenský rogacionista Vlastimil Chovanec (42) pôsobí v Centre sv. Antona v Rwande už desať rokov. Momentálne v ňom žije 49 detí, ktoré prišli z ulice či rodín, ktoré sa o ne nedokážu postarať.
Nikto sa nespýta, čo si jedol
Roselyne Mwanza 19.05.2024

Špeciálne výkriky radosti pre dieťa

Kenská spoločnosť má vyše 42 rôznych etnických skupín a každá víta dieťa iným spôsobom. Väčšina komunít oznamovala nové narodenie špeciálnymi výkrikmi radosti, doba však mení aj tradície.
Špeciálne výkriky radosti pre dieťa
Jozef Kudla CM 12.05.2024

Lovci rýb aj duší v Hondurase

Vo farnosti svätých Petra a Pavla v Sangrelayi pôsobíme my slovenskí vincentíni už druhé desaťročie. V Diecéze Trujillo tvoríme v podstate tretiu vincentínsku farnosť spolu so španielskymi spolubratmi.
Lovci rýb aj duší v Hondurase
Adam Skirčák 05.05.2024

Áno, ktoré nasýtilo už 133-tisíc detí

Slovenská pobočka charitatívneho diela Mary's Meals oslavuje svoje 5. narodeniny. Každé nasýtené dieťa žijúce v chudobe si vyžaduje otvorené srdce niekoho na druhej strane. Tento príbeh sa začal výnimočným pozvaním a svoje áno môže povedať každý z nás.
Áno, ktoré nasýtilo už 133-tisíc detí
Marek Poláček 28.04.2024

Kňaz misionár za objektívom

Jozef Šelinga, kňaz Žilinskej diecézy, desaťročia cestoval počas letných prázdnin na juh Francúzska, aby vo farnosti Lavardac nahradil miestneho kňaza, keď odcestoval na dovolenku. Po dovŕšení dôchodkového veku sa rozhodol odísť do Francúzska ako misionár. Spravuje dvanásť kostolov v Diecéze Agen a jeho veľkou záľubou je fotografovanie divej prírody.

Kňaz misionár za objektívom