Misie

Martina Grochálová 21.01.2022

Obrátenie k ľudskosti

U salvádorského arcibiskupa Oscara Romera slová a skutky Rutilia Grandeho spočiatku nenachádzali odozvu. Až jeho násilná smrť priviedla arcibiskupa ku konverzii a skutočnej zmene života.
Obrátenie k ľudskosti
Andrea Eliášová 14.01.2022

Corrie ten Boomová, príbeh o láske a svetle

Najprv hodinárka, potom misionárka a spisovateľka. Takmer polovicu života strávila odvážna Holanďanka cestovaním po zemeguli. Aby všetkým ľuďom ohlasovala, že Ježiš Kristus je živý.
Corrie ten Boomová, príbeh o láske a svetle
Jozef Magda 07.01.2022

Dobrá novina koledníkov pre Afriku

Svätý Otec nás počas svojej návštevy na Slovensku povzbudzoval, aby sme sa z lásky ku Kristovi a k blížnemu nebáli dať všetko. Koledníci Dobrej noviny si jeho slová zobrali k srdcu a na Vianoce šli s veľkou odvahou pomôcť svojim rovesníkom v Afrike.
Dobrá novina koledníkov pre Afriku
Lucia Froncová 16.12.2021

Vianočná realita rodín na úteku

Sviatočný stôl, bezpečie a strecha nad hlavou pre väčšinu z nás neznamenajú luxus. Ťažko si však predstaviť, že by sme o toto vianočné teplo prišli. Množstvo kresťanských rodín strávi aj tento Advent v núdzi a neistote. Zo dňa na deň sa totiž stali utečencami.
Vianočná realita rodín na úteku
Martina Borčíková 10.12.2021

Pre boje stratili domov, prácu, rodinu

Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny, ktorý trvá už viac ako sedem rokov, vyhnal z domovov mnohých ľudí. Ak si chceli zachrániť aspoň holý život, nemali na výber. Často odchádzali iba s dokladmi a v oblečení, ktoré mali na sebe.

Pre boje stratili domov, prácu, rodinu