Misie

Ivan Kňaze 26.08.2020

Svet potrebuje kňazov

Slovensko je ešte vždy krajina požehnaná na kňazské povolania. Najmä obdobie po nežnej revolúcii bolo výnimočné; a i keď sa nám zdá, že povolaní je v súčasnosti menej, v porovnaní s inými krajinami Európy je situácia u nás veľmi priaznivá. Inak je to už s povolaniami v misijných krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, kde počet povolaní rastie, no napriek tomu je tam nedostatok kňazov.
Svet potrebuje kňazov
Ivan Kňaze 19.08.2020

Pripravme sa na misijný mesiac s Matkou ticha

Liturgickou spomienkou na svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiša, vyhlásenú za patrónku misií, sa 1. októbra začne misijný mesiac, ktorý je zároveň mesiacom úcty k Panne Márii a mesiacom posvätného ruženca. Hoci svätá Terézia nikdy nebola na misiách, jej vyhlásením za patrónku misií chcela Cirkev zdôrazniť dôležitosť modlitby pri šírení evanjelia do celého sveta. Október sa stal misijným mesiacom na pamiatku objavenia amerického kontinentu, ktoré otvorilo novú kapitolu v dejinách evanjelizácie.
Pripravme sa na misijný mesiac s Matkou ticha
Marek Ochlak, OMI 12.08.2020

Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu

Deti na Madagaskare majú jeden sen. Všetky sa chcú učiť! Realita je krutá, podmienky, v ktorých žijú, im to vždy neumožňujú. No žiaci bez ohľadu na okolnosti hltajú vedomosti, aby si zaistili lepší život. Vďaka misionárom a podpore dobrodincov zo Slovenska sa tento sen pomaly stáva skutočnosťou. Hoci často pracujeme vo veľmi ťažkých podmienkach, nikto z nás sa nevzdáva. Mnohé deti majú k dispozícii len rohožku, na ktorej sedia, a tabuľku s kriedou. Aj takto vyzerá základná škola na Madagaskare.
Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu
Martina Grochálová 04.08.2020

Obdivoval vrch K2, no vystúpil na K19

Slovenskí jezuiti v spolupráci s občianskym združením Cesta domov už desať rokov organizujú dobrovoľnícky pobyt pre mladých ľudí s názvom Misia India. Koná sa raz za dva či tri roky. Do Indie sa malo šestnásť mladých vybrať aj tento rok. Koronakríza však všetko zmenila a organizátorov projektu postavila pred úplne nové výzvy.
Obdivoval vrch K2, no vystúpil na K19
Martina Holečková 28.07.2020

Deň bez práce je deň bez jedla

Ak chcú misionári otvárať nové misie vo svete, je dobré začať od ohlasovania posolstva o Božom milosrdenstve – zdôrazňujú pallotínski misionári, ktorí otvorili novú misijnú stanicu vo Wagadugu v západoafrickej krajine Burkina Faso. „Keď ohlasujeme Božie milosrdenstvo, hovoríme o zmierení. A zmierenie, ktoré je žriedlom života, spočíva v učení sa, ako vydolovať dobro z prežitého zla,“ podčiarkuje páter Stanisław Filipek SAC (67), ktorý stál pri zrode misie v Burkine Faso.
Deň bez práce je deň bez jedla