Keď zo zrniek vyrastie sieť

Určite poznáte podobenstvo o horčičnom zrnku, o najmenšom zo všetkých zrniek, ktoré „keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre“ (Mk 4, 32). V Misijnom diele detí, ktoré je súčasťou Pápežských misijných diel, však zo zrniek vyrástla sieť.
Gabriela Valábková 14.04.2024
Keď zo zrniek vyrastie sieť

Pápežské misijné diela navštívilo 293. misijné zrnko sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša zo Snežnice. V kaplnke spoločne slávili svätú omšu. Na snímke sú členovia zrnka s riaditeľom PMD Ivanom Kňazem. Snímky: archív PMD

Misijné zrnká sú modlitbové skupiny, ktoré boli u nás zasiate v roku 2022 pri príležitosti blahorečenia Paulíny Jaricotovej. Táto angažovaná žena vytvorila vo Francúzsku obrovskú sieť modlitby a pomoci svetovým misiám.

DETI POMÁHAJÚ DEŤOM

Na Slovensku momentálne funguje 504 misijných zrniek. Deti sa v nich spolu s vedúcimi zapájajú do modlitby posvätného ruženca za misie, misionárov a deti v misijných krajinách. Do veľkej siete je tak zachytených vyše 4 500 modliacich sa detí.

Jedným z cieľov Misijného diela detí je formovať a  prebúdzať v  deťoch misijné poslanie. Na stretnutiach misijného zrnka sa učia, ako byť misionármi tam, kde sa momentálne nachádzajú, ako byť misionármi v  rodine, v škole i vo farnosti. Vzorom im je aj svätá Terézia z Lisieux, ktorá sa stala členkou Misijného diela detí už ako sedemročná a aktívne žila svoje misijné povolanie.

KOMÁRŇANSKÉ ZRNKO

Radostne a kreatívne ho žijú aj v Misijnom zrnku č. 36 v Komárne. Majú dokonca svoju skupinu na sociálnej sieti, kde vedúca zrnka pravidelne zapisuje, čo sa v zrnku udialo.

„Hovorili sme o dobrých skutkoch, o príbehu dievčatka, ktoré úsmevom zachránilo niekomu život. Deti si mohli vyrobiť kvietok, na ktorý napísali svoj dobrý skutok. Modlitba posvätného ruženca sa deťom páči, neustále sa hlásia, kto sa chce modliť Otčenáš či Zdravas. Dnes sme boli v zostave piataci a šiestaci, ktorí boli natoľko veselí, že sa museli pri ruženci premáhať, aby nepopukali od smiechu. Hovorili sme aj o Panne Márii a nakoniec zostal čas na hru a čaj...“

V skupine sú členmi aj rodičia detí, takže je to ďalší krásny nápad, ako evanjelizovať celé rodiny.

PREŠOVSKÉ ZRNKO

Pápež František v posolstve na Prvý svetový deň detí, ktorý bude od 25. do 26. mája, zveruje deťom dôležité tajomstvo: „Aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom.“

Na výzvu Svätého Otca reagujú aj deti z misijných zrniek. „Posielame vám s radosťou misijný pozdrav z 23. misijného zrnka sv. Filomény z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Som Pánu Bohu vďačná za radostné misijné spoločenstvo prváčikov, ktorí sa každý deň modlia za pápeža, misionárov, pokoj a mier vo svete.“

VAŠE MISIJNÉ ZRNKO

Misijné zrnko môže vzniknúť v rodine, vo farnosti alebo v škole. Vedúcim spoločenstva môže byť rodič, animátor, kňaz, rehoľná sestra, katechéta alebo učiteľ. Zverené je pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme. Prostredníctvom modlitby ruženca sa deti učia pomáhať deťom a modliť sa za deti.

Okrem modlitby a  pomoci sa môžu misijné zrnká zapájať aj do ďalších aktivít Misijného diela detí. Každý vedúci, ktorý chce založiť misijné zrnko, sa zaregistruje na webovej stránke Pápežských misijných diel. Následne dostane metodický materiál k  modlitbe ruženca a inštrukcie, ako založiť a viesť misijné zrnko. Každé zrnko PMD metodicky sprevádzajú a komunikujú s ním.

Misijné zrnko si môže zvoliť svätca, ktorý bude jeho patrónom. Dátum prvého stretnutia, ktorý vedúci nahlásia, bude uvedený ako narodeninový deň zrnka.