Peter Slovák 10.07.2020

Otvoril srdce pre každého

Emeritný opát Bronislav Ignác Kramár OPraem bol v poradí 50. opátom kanónie želivských premonštrátov. Symbolicky 20. júna 2020 na deň liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorého bol horlivým ctiteľom, odišiel do večnosti. 
Otvoril srdce pre každého
Mária Havlová 03.07.2020

Ešte radostnejšie prežívali slávnosť

V Kútoch na slávnosť Božieho tela esteticky nadaní a remeselne zruční farníci vytvorili krásne štyri oltáre v priestore okolo Kostola sv. Jozefa, pestúna.
Ešte radostnejšie prežívali slávnosť
Peter Sandtner 02.07.2020

Spomínali na rušenie seminárov

Pri svätej omši v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave si 11. júna Ordinariát OS a OZ SR a Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenuli 70. výročie likvidácie kňazských seminárov komunistickým režimom v roku 1950. 

Spomínali na rušenie seminárov
Jana Poláková 26.06.2020

Biskup s úsmevom mal rozdávajúce srdce

Od narodenia prvého administrátora novozriadenej Trnavskej apoštolskej administratúry 27. júna tohto roku uplynulo 150 rokov. Pamätníci ho vždy označovali ako biskupa so šľachetným srdcom. Vyjadrovalo to aj jeho biskupské heslo Pro veritate cum caritate – S láskou za pravdou.
Biskup s úsmevom mal rozdávajúce srdce
Tibor Ujlacký 25.06.2020

Na Klokočine oslávili Deň rodiny

Popri sviatku Najsvätejšej Trojice 7. júna dodatočne oslávila farnosť sv. Gorazda v spolupráci s Centrom pre rodinu v Nitre na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina Deň rodiny svätou omšou. 
Na Klokočine oslávili Deň rodiny