Jaroslav Fabian 24.11.2022

Pekná budúcnosť v Rade

Vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v obci Rad konsekrovali kostol a požehnali nový oltár.

Pekná budúcnosť v Rade
Laura Kavoňová 24.11.2022

Karneval svätých

Vo farnosti Sereď si prvýkrát pripravili festival svätých. V piatok 4. novembra sa po večernej svätej omši obliekli mladí a deti do kostýmov svätcov. Alebo v kostýmoch prišli už na svätú omšu. Pri pohľade do kostola každého uchvátila radosť, že na tejto svätej omši bude s nami viditeľným spôsobom celé nebo.
Karneval svätých
Ondrej Šmihuľa 27.10.2022

Slávnosť vo farnosti Bijacovce

Vo farnosti Bijacovce mali odpustovú slávnosť. Počas druhého októbrového víkendu si uctili Pannu Máriu Ružencovú.
Slávnosť vo farnosti Bijacovce
Vladimír Pecuch Miroslava Antonyová 13.10.2022

Sila ľudových misií

Bratia minoriti pokračujú v ľudových misiách. Rehoľníci – páter Stanislav, Martin a Tomáš počas misijného týždňa zavítali do farnosti Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach. Ako tvrdia veriaci, priniesli im krásu a pokoj.
Sila ľudových misií
Mária Petróciová 13.10.2022

Duchovné posilnenie z Medžugoria

Pod vedením duchovného otca Petra Petreka sme my veriaci z farnosti Hontianske Nemce navštívili od 27. do 30. augusta pútnické miesto Medžugorie.
Duchovné posilnenie z Medžugoria