Ladislav Bernáth 28.02.2020

Napriek príkoriam zostal vzpriamený

V Spišských Vlachoch sa 26. marca 1924 narodil manželom Michalovi a Alžbete Krajňákovcom syn Michal. Svoju mladosť prežil v Bystranoch na Spiši, kde bol otec kováčom a deputátnikom na panstve. 
Napriek príkoriam zostal vzpriamený
Mária Križanová 21.02.2020

Kňaz je poslom pokoja v duši

Žijú medzi nami skromní a pritom vzácni ľudia. Svoj život zasvätili Bohu, sú ochotní vypočuť ľudské trápenie a pozdvihnúť oči k nebu v úprimných modlitbách za našu spásu.

Kňaz je poslom pokoja v duši
Marek Kováč 21.02.2020

Vo Vyšnom Klátove sa stretli muži

V komunitnom centre Koinonie Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove 31. januára prítomní vytvorili výlučne chlapskú spoločnosť. 
Vo Vyšnom Klátove sa stretli muži
Marek Kasala 18.02.2020

Farský karneval opäť prilákal množstvo detí

S obdobím fašiangov sa už tradične spája dobrá nálada, spev, hudba, tanec, plesy, no a v neposlednom rade i karnevaly. 

Farský karneval opäť prilákal množstvo detí
Eva Güttlerová 14.02.2020

Pripomenuli si návrat redemptoristov

Do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pred 30 rokmi vrátili redemptoristi. Slávnostne ho prevzali 14. januára 1990. Výročie si pripomenuli i v Podolínci, kde rehoľa obnovila svoju činnosť 28. januára 1990.

Pripomenuli si návrat redemptoristov