Jana Kampošová 13.02.2020

Kráčajme vo svetle Pánovho slova

Pri príležitosti Roku Božieho slova a Nedele Božieho slova Svätý Otec František v apoštolskom liste Aperuit illis - „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45) vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. 
Kráčajme vo svetle Pánovho slova
Eva Güttlerová 07.02.2020

Redemptoristi majú nových oblátov

Slovo oblát pochádza z latinského oblatus, čo znamená obetovaný Bohu. Na začiatku kresťanstva boli takto označované deti, ktoré rodičia zasvätili Bohu a stali sa príslušníkmi duchovného stavu. Neskôr sa tým označoval človek, ktorý žil mimo kláštora, ale mal podiel na spiritualite konkrétneho spoločenstva, ku ktorému bol pridružený.
Redemptoristi majú nových oblátov
Lenka Horáková 07.02.2020

Umelecké slovo je stále in

Tretia januárová sobota patrila v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade umeleckému slovu. Už 27. raz sa v nej konalo krajské kolo obľúbenej recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha, ktorú každoročne vyhlasuje Združenie katolíckych škôl Slovenska.
Umelecké slovo je stále in
Jakub Halčák 31.01.2020

Saleziáni majú nových spolupracovníkov

Rodina saleziánskych spolupracovníkov sa rozrástla. Na sviatok blahoslaveného dona Titusa Zemana 8. januára v Kostole sv. Jána Bosca v stredisku Prešov-Juh pri svätej omši Združenie Saleziánov spolupracovníkov prežívalo radostnú udalosť.
Saleziáni majú nových spolupracovníkov
Zuzana Borovičková 31.01.2020

V Bytči koncertom pomáhali

V Kostole Všetkých svätých v Bytči sa v nedeľu 5. januára konal už v poradí 3. trojkráľový benefičný koncert. 

V Bytči koncertom pomáhali