Obnova manželských sľubov na sv. Valentína

V Kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi v utorok 14. februára oslávili sv. Valentína vo farnosti svätou omšou, na ktorú prijali pozvanie manželské páry, ktoré si obnovili manželský sľub a prijali osobitné požehnanie.
Marián Janček 02.03.2023
Obnova manželských sľubov na sv. Valentína

Sv. Valentína poňali aj ako sviatok manželstva, ktoré je veľkým požehnaním. Snímka: Marián Janček

Deň sv. Valentína v urminskej farnosti poňali nielen ako sviatok zamilovaných a  snúbencov, ale aj ako sviatok manželov, ktorí už svoj život zasvätili jeden druhému a sú stále zamilovaní do tej istej osoby.

Vernosť v priateľstve, v láske, v manželstve je najväčším požehnaním pre jednotlivca i rodinu, zdôraznil kňaz vo svojom príhovore.

Svätý Valentín, mučeník z 3. storočia, ktorý zostal Kristovi verný až do mučeníckej smrti, inšpiruje aj nás k úprimnej oddanosti voči Bohu a ľuďom, v každom vzťahu, najmä medzi snúbencami a manželmi.