Mária Bilá 08.11.2019

S Pannou Máriou o živote: Priateľstvo je dar

Je nádherné, ak človek zažije, že „priateľský pohľad rozveseľuje srdce, dobrá zvesť osviežuje do kostí“ (Prís 15, 30). Pozývame ťa modliť sa radostný ruženec – a tentoraz ho obetovať za tých, ktorí rozveseľujú naše vlastné srdce. 
S Pannou Máriou o živote: Priateľstvo je dar
Ján Lauko 07.11.2019

Vysokoškolákov vlani ubudlo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo správu o stave vysokého školstva na Slovensku za rok 2018, ktorú vláda 23. októbra vzala na vedomie. Podľa správy počet vysokoškolákov oproti roku 2017 klesol o 3 532, čo predstavuje pokles o 2,58 percenta. Máme však viac zahraničných študentov, ktorých oproti roku 2017 pribudlo 1 145.
Vysokoškolákov vlani ubudlo
Mária Bilá 07.11.2019

O tom, či aj Boh má jazyk lásky

Viacerí z nás sme už počuli o teórii Garyho Chapmana o tom, že každý človek má primárny jazyk lásky – teda spôsob, akým prejavuje a najradšej prijíma lásku. Minule mi však len tak napadlo – a ako je to s Bohom? Je možné, že tieto jazyky lásky používa a má rád aj on? 

O tom, či aj Boh má jazyk lásky
Mária Bilá 02.11.2019

S Pannou Máriou o živote: O tých, čo odišli

Možno v čase Dušičiek zatúžiš viac sa modliť za svojich zosnulých či za duše v očistci všeobecne. Možno ti vtedy budú užitočné aj tieto meditácie k radostnému ružencu. 
S Pannou Máriou o živote: O tých, čo odišli
Mária Bilá 31.10.2019

Keď muži spievajú o budúcej žene

Nielen ženy sú romantické – aj mnohí muži snívajú o tej pravej a niektorí o tom dokonca zložili pieseň. 
Keď muži spievajú o budúcej žene