Ľubomír Grega 22.09.2023

Už pracujete pre neho?

Podľa najnovších sociálnych prieskumov súčasní zamestnávatelia prejavujú najmenej záujmu o dve skupiny obyvateľstva: o ľudí vo veku od 15 do 24 rokov a potom o ľudí po päťdesiatke, teda o v práci začínajúcich a končiacich.
Už pracujete pre neho?
Ľubomír Grega 08.09.2023

Pravidlo štyroch očí

I keď to tak celkom nevyzerá, aj napomínanie patrí k prejavom lásky, dokonca je prvým zo skutkov duchovného milosrdenstva. V Cirkvi sa tiež odporúča využívať takzvané bratské napomenutie (correctio fraterna).

Pravidlo štyroch očí
Ľubomír Grega 31.08.2023

Zachráň svoju dušu

Táto prvá septembrová nedeľa prinesie so sebou trochu viac stresu a napätia, keďže najbližším pondelkom sa pre mnohých začnú opäť školské povinnosti spojené nielen s učením, ale aj s určitým odriekaním. Viem si predstaviť, koľkí by najradšej tieto dni úplne zrušili alebo preskočili.

Zachráň svoju dušu
Ľubomír Grega 25.08.2023

Stojme pri Petrovi

S Ježišom a jeho učeníkmi vstupujeme do Cézarey Filipovej. Dal ju postaviť tetrarcha Herodes Filip a pomenoval ju s úctou voči rímskemu cisárovi (Cézarovi) a s pamiatkou na svoje meno (Filip). Tak ju odlíšil od Cézarey Prímorskej, ktorú postavil jeho otec Herodes Veľký.

Stojme pri Petrovi
Ľubomír Grega 18.08.2023

Sila matiek

Nielen každá veta, ale aj každé slovo v Písme má svoj veľký význam a chce nám niečo dôležité oznámiť. Napríklad miesto uzdravenia posadnutého dievčaťa. Odohralo sa za hranicami Svätej zeme, blízko najbohatších blízkovýchodných prístavných miest Týru a Sidonu.
Sila matiek