Martin Kramara 22.07.2022

Pane, nauč nás modliť sa

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Pane, nauč nás modliť sa
Martin Kramara 14.07.2022

Dobrý prostriedok, nie však cieľ

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Dobrý prostriedok, nie však cieľ
Martin Kramara 08.07.2022

O postoji k zákonu

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
O postoji k zákonu
Martin Kramara 30.06.2022

Pravá radosť

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Pravá radosť
Martin Kramara 17.06.2022

Všetka múdrosť sveta

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Všetka múdrosť sveta