Peter Štálnik 08.06.2024

Boh chce pre nás iba to, čo je dobré

Ježiš prijíma za člena svojej rodiny každého, kto plní Božiu vôľu. Zdá sa to také jednoduché. Ale čo je Božia vôľa? Koľkokrát sme chceli úprimne konať podľa jeho vôle, ale z neba sa neozval žiaden hlas a nezachytili sme ani žiadnu vnútornú inšpiráciu. A potom je tu pochybnosť, či by sme vôbec dokázali plniť Božiu vôľu, aj keby sme ju jasne poznali.
Boh chce pre nás iba to, čo je dobré
Peter Štálnik 01.06.2024

Nedeľa je svätý deň

Pre židovský národ je zachovávanie soboty dodnes posvätný zákon. Nariadenie sobotného odpočinku bola absolútna novinka. Nikdy predtým sa nestalo, že by bol nariadený odpočinok úplne pre všetkých – aj pre sluhu, slúžku, cudzinca, ba dokonca aj pre dobytok
Nedeľa je svätý deň
Peter Štálnik 25.05.2024

Jeden Boh v troch osobách

Téma Najsvätejšej Trojice nie je pre kazateľov práve najľahšia. Preto siahajú po obľúbených obrazoch a snažia sa jednoduchým spôsobom vysvetliť nevysvetliteľné. Boh však natoľko presahuje naše ľudské uvažovanie, že je viac ako odvážne tvrdiť, že máme všetky odpovede. Azda nikde to neplatí viac ako o viere v Trojicu.
Jeden Boh v troch osobách
Peter Štálnik 18.05.2024

Duch pravdy

Žijeme v ére mediálnej online komunikácie. Náš smartfón nás dvadsaťštyri hodín denne spája s oceánom slov a obrazov z celého sveta. 
Duch pravdy
Peter Štálnik 11.05.2024

Nové Božie cesty

Apoštoli sa nachádzajú vo veľmi zvláštnej situácii, v akomsi prechodnom období. Niečo sa skončilo tým, že Ježiš vystúpil do neba, ale to nové sa ešte nezačalo. Opustili starý spôsob života, ale ešte nevedia, čo presne znamená žiť ako ľudia znovuzrodení Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Nové Božie cesty