Martin Kramara 03.06.2022

Bez ducha a s Duchom

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO – C
Bez ducha a s Duchom
Martin Kramara 27.05.2022

Aby všetci jedno boli

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – C
Aby všetci jedno boli
Martin Kramara 20.05.2022

Parakletos

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – C
Parakletos
Martin Kramara 12.05.2022

Nové prikázanie

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – C
Nové prikázanie
Martin Kramara 06.05.2022

Ja im dávam večný život

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA – C
Ja im dávam večný život