Igor Hanko 15.01.2020

Ani ja som ho nepoznal

Druhá nedeľa v cezročnom období - A
Ani ja som ho nepoznal
Igor Hanko 08.01.2020

Byť bratom

Krst Krista Pána - sviatok - A
Byť bratom
Igor Hanko 01.01.2020

Boží plán je dobro

Druhá nedeľa po narodení Pána - A
Boží plán je dobro
Igor Hanko 25.12.2019

Najzraniteľnejší

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA - A
Najzraniteľnejší
Igor Hanko 22.12.2019

Stať sa človekom

Narodenie Pána - 25. decembra - A - vo dne

Stať sa človekom