Pavol Gavenda 17.02.2021

Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali

Prvá pôstna nedeľa - B
Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali
Pavol Gavenda 10.02.2021

Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý

Šiesta nedeľa v Cezročnom období - B
Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý
Pavol Gavenda 27.01.2021

Učil ich ako ten, čo má moc

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období - B
Učil ich ako ten, čo má moc
Pavol Gavenda 20.01.2021

Kajajte sa a verte evanjeliu

Tretia nedeľa v Cezročnom období - B
Kajajte sa a verte evanjeliu
Pavol Gavenda 13.01.2021

Videli, kde býva, a zostali u neho

Druhá nedeľa v Cezročnom období - B
Videli, kde býva, a zostali u neho