Igor Hanko 25.03.2020

Kristus je život

Piata pôstna nedeľa - A
Kristus je život
Igor Hanko 18.03.2020

Kto je slepý

Štvrtá pôstna nedeľa - A
Kto je slepý
Igor Hanko 11.03.2020

Túžba po vode

Tretia pôstna nedeľa - A

Túžba po vode
Igor Hanko 04.03.2020

Preniknutí krásou

Druhá pôstna nedeľa - A
Preniknutí krásou
Igor Hanko 26.02.2020

Sme prach

Prvá pôstna nedeľa - A
Sme prach