Zahraničné

VN CZ 16.07.2019

Afrika a Ázia pomáhajú Európe s kňazmi

V Afrike a Ázii ubudlo len v predminulom roku 6 700 kňazov, pretože emigrovali do Ameriky, Európy a Oceánie. Tento údaj vyplýva z práve zverejnenej štúdie Ústredného štatistického úradu Katolíckej cirkvi. Ide o rovnaký úrad rímskej kúrie, ktorý podlieha Štátnemu sekretariátu Svätej stolice a každoročne vydáva štatistickú ročenku. 
Afrika a Ázia pomáhajú Európe s kňazmi
E- kai 16.07.2019

Otvorili karmelitánsku pútnickú cestu

V Kláštore sv. Terézie v Coimbre bola slávnostne otvorená karmelitánska pútnická cesta. Vedie cez miesta súvisiace s vierou a dejinami Portugalska, ako napríklad miesto Poço, ale aj rímske ruiny mesta Conimbriga.
Otvorili karmelitánsku pútnickú cestu
E- kai 16.07.2019

Briti sa stávajú neveriacimi

Sekularizácia britskej spoločnosti pokračuje. Dôkazom sú údaje zverejnené 11. júla Národným centrom pre sociálny výskum. Z nich vyplýva, že 52 percent Britov sa označilo za neveriacich.
Briti sa stávajú neveriacimi
VN CZ 15.07.2019

Notre Dame musí ostať chrámom

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri organizácii UNESCO vystúpil s príspevkom v rámci diskusií o rekonštrukcii Katedrály Notre Dame. Podľa parížskeho arcibiskupa dosiahla zbierka na jej obnovu 38 miliónov eur, čo je iba 10 % sumy prisľúbenej donormi.
Notre Dame musí ostať chrámom
E- kai 15.07.2019

V Čenstochovej diskutovali exorcisti

Na Jasnej Hore v Čenstochovej sa skončilo siedme stretnutie Medzinárodnej asociácie exorcistov. Tieto konferencie sa konajú každé dva roky a spájajú zástupcov rôznych krajín. Tento rok sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia z Južnej Kórey, Paraguaja a Spojených štátov amerických. Celkovo ich do Poľska prišlo takmer 400.
V Čenstochovej diskutovali exorcisti