Slovensko nepotrebuje smutných, ale radostných ohlasovateľov evanjelia

Púť na Mariánskej hore v Levoči vyvrcholila v nedeľu 7. júla slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bol spišský biskup František Trstenský.

Katolícke noviny 07.07.2024
Slovensko nepotrebuje smutných, ale radostných ohlasovateľov evanjelia

Snímka: Miroslava Gromanová

Pútnikov povzbudil k radostnému prežívaniu viery. „V Levoči prežívame príbeh stretnutia mladej Márie so svojou staršou príbuznou Alžbetou. Prišli sme do príbytku dvoch matiek, do Ain Karem, čo v preklade znamená prameň. Do domu Zachariáša a Alžbety, ktorí boli spravodliví, ale nemali vytúžené dieta. Dnešné Božie slovo hovorí, že títo manželia verne zachovali Božie prikázania a neopustili Boha,“ povedal v homílii.

Snímka: Miroslava Gromanová

Ako ďalej biskup Trstenský pripomenul, do Levoče v tieto dni prichádzali tisícky pútnikov najmä preto, aby povedali Bohu, že sú verní jeho slovu aj v ťažkých chvíľach a súženiach. Preto je dôležitá modlitba.

„Lebo modlitba pomáha vytvárať spojenie medzi vierou a každodenným životom. Prechádzať z dôverného stretnutia s Bohom k otmu praktickému.“

Vyzdvihol tiež myšlienku radostného života kresťana, ktorý nemá byť pochmúrny, smútny, ale má sa tešiť z Božej prítomnosti.

„Aby naša viera nebola len na krásu slnečných dní, ale aby sme povedeli Bohu, že sme verní jeho evanjeliu. Nebojme sa žiť radostne našu vieru, radovať sa z nej, lebo Pán je s nami. Želám vám radosť z evanjelizácie. Naše Slovensko nepotrebuje smutných, ale radostných ohlasovateľov, ktorí sami okúsili radosť z ohlasovania.“

Spišský biskup poďakoval za účasť pútnikom, ktorí prišli nielen zo slovenských miest, ale aj z Rumunska.

Snímka. Miroslava Gromanová

Poďakoval aj apoštolskému nunciovi Nicolu Girasilomu. „Minulý rok tu z Mariánskej hore odznelo – entutiazmus, entuziazmus, entuziazmus. Ďakujeme za váš entuziazmus, ktorý roznášate po celom Slovensku.“