Staňte sa reportérom Katolíckych novín

Informujte o udalostiach vo vašej farnosti, v meste či obci. Ak nás chcete kontaktovať, zaslať námet na zaujímavý článok alebo reportáž, môžete tak urobiť prostredníctvom formulára. Ak máte k dispozícii aj fotografie, môžete ich priložiť k formuláru.

  • Správy z domova je potrebné poslať najneskôr v pondelok do 7.00 aj s prípadnými fotografiami. Nesmie chýbať autor správyautor fotografií.
     
  • Vaše reakcie a príspevky do Listárne môžete posielať priebežne. Redakcia si vyhradzuje právo na ich výber.
     
  • Do rubriky Oznamy patrí propagovanie duchovných aktivít diecéz, farností, rehoľných spoločenstiev a kresťanských organizácií. Tieto informácie uverejňujeme v rámci inzercie za cenu 15 eur + 20 % DPH za jeden oznam s maximálnym rozsahom 500 znakov vrátane medzier. Texty oznamov spolu s fakturačnými údajmi posielajte najmenej 3 týždne pred žiadaným termínom uverejnenia.
     
  • Redakcia si vyhradzuje právo na výber príspevkov, oznamov a fotografií; právo krátiť a redakčne upravovať príspevky bez konzultácie s autorom a právo príspevok neuverejniť. Neobjednané a nevyžiadané rukopisy nevraciame.
verify

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely súťaže Povedzte to fotkou, teda na zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry. Viac sa o súťaži môžete dozvedieť s rubrike Súťaže.

* Tento údaj je povinný