Pútnici zaplavili Mariánsku horu v Levoči. Sme medzi nimi

Levočská púť pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie aj tento rok priťahuje na Mariánsku horu tisícky pútnikov z rôznych kútov Slovenska.

Marián Špacai 06.07.2024
Pútnici zaplavili Mariánsku horu v Levoči. Sme medzi nimi

Snímka: archív Moniky Takáčovej

Hoci hlavná svätá omša je tradične v nedeľu, mnohí prichádzajú zo svojich miest a obcí pešo už na bohatý sobotňajší program.

„My sme vyrážali o deviatej ráno, putujeme z Hôrky. Prešli sme 21 kilometrov, cestou bol priestor pomodliť sa aj porozmýšľať. Do Levoče chodievame radi, Panna Mária nás sem ťahá,“ prezradil nám jeden z pútnikov Stanislav Dubrovčák.

Snímka: Monika Takáčová

S pribúdajúcim časom sa priestor pred bazilikou na Levočskej hore čoraz viac zapĺňal, dlhé rady sa tvorili aj na svätú spoveď.

Snímka: Monika Takáčová

Po popoludňajšej gréckokatolíckej liturgiii, ktorú slúžil prešovský arcibiskup Jonáš Maxim, nasledovala svätá omša s hlavným celebrantom Jánom Kubošom, spišským pomocným biskupom.

Snímka: Monika Takáčová

Ten v homílii upozornil na falšovanie pravdy v modernej dobe. „Obrátiť pozornost musíme aj na seba, lebo sme súčasť tejto doby. Každý, kto je ochotný vykonať si dobré spytovanie svedomia, si to uvedomuje,“ povedal Ján Kuboš.

Upozornil na hodnoty ako pozornosť, čas a láskavosť. „Osobitne ich môžeme vidieť u Panny Márie, ktorá sa ponáhľa k svojej príbuznej Alžbete, aby jej pomohla a poslúžila. Našla si čas, keď pri nej zostala tri mesiace.“

Snímka: Monika Takáčová

Spišský pomocný biskup odovzdal pútnikom posolstvo, že Pán je s nimi tak, ako bol aj s Máriou. „Príjmime to s vierou. Boh je s nami a to je dôvod, aby sme plesali a jasali tak ako Alžbeta, ktorá pocítila Božiu blízkosť. Ten, ktorý mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených, je s nami. Naplnení touto Kristovou milosrdnou láskou, nesme ju celým životom, aby každý človek, s ktorým sa stretneme, mohol pocítiť Kristovu prítomnosť v nás a mal dôvod na radost.“

Snímka: Monika Takáčová

Sobotňajší program pokračoval okrem ďalšieho liturgického slávenia aj diskusiou na tému modlitby, hudobným vystúpením i adoráciou. V nedeľu vyvrcholí svätou osmou slúženou spišským biskupom Františkom Trstenským.