Karol Gočal 02.12.2021

DOM – edícia krásnej knihy Spolku svätého Vojtecha

Jedným z kľúčových poslaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave je vydavateľská činnosť. Už od počiatkov sa kládol dôraz na typografickú a grafickú stránku kníh, k čomu sa Spolok svätého Vojtecha opäť hrdo hlási takými vydaniami, ako je Danteho Božská komédia (2019) či Goetheho Faust (2018). V roku 1943 bola založená a nejaký čas vydávaná edícia DOM, v ktorej vyšlo jedenásť zväzkov pôvodnej literatúry.
DOM – edícia krásnej knihy Spolku svätého Vojtecha
Katolícke noviny 02.12.2021

Svätého Mikuláša, biskupa (6. decembra)

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre v Lýkii (dnes v Turecku). Zomrel niekedy v polovici 4. storočia. Od 10. storočia sa uctieva už v celej Cirkvi.
Svätého Mikuláša, biskupa (6. decembra)
Marián Kamenčík 25.11.2021

Bernolákovské tradície v Hlohovci ponúkajú kultúrny odkaz

Náboženský, spoločenský, kultúrny, osvetový i literárny význam a dosah bernolákovského hnutia mal zásadný podiel na národnouvedomovacom a národnoemancipačnom procese Slovákov, pričom sa časovo i priestorovo rozvíjal v troch po sebe nasledujúcich generačných vlnách. Časový horizont pôsobenia reprezentantov tohto hnutia možno ohraničiť od polovice 80. rokov 18. storočia do polovice 50. rokov storočia nasledujúceho
Bernolákovské tradície v Hlohovci ponúkajú kultúrny odkaz
Lenka Horáková 25.11.2021

Panna Mária je Matkou zdravia

SSV priniesol na knižný trh rozsahom útlu, no duchovným významom hlbokú publikáciu Novéna k Panne Márii, Matke dobrého zdravia. V istom zmysle je táto novéna výzvou osviežiť každodennú mariánsku modlitbu a zároveň je ponukou prehĺbiť dôveru v orodovanie nebeskej Matky formou, ktorá je typická pre Indiu.
Panna Mária je Matkou zdravia
Lucia Fojtíková 25.11.2021

Zomrel prvý slovenský Zlatý slávik

Miroslav „Meky“ Žbirka, jeden z najvýznamnejších tvorcov a interpretov česko-slovenskej modernej populárnej hudby, zomrel 10. novembra v Prahe na zápal pľúc.

Zomrel prvý slovenský Zlatý slávik