Eva Hanušová, OSsR 11.11.2021

Jedinečný príbeh Wandy Półtawskej sa začal pred sto rokmi

Začiatkom novembra sa lekárka a spisovateľka Wanda Półtawska dožila obdivuhodného jubilea – stých narodenín. Jej život a dielo si zaslúžia pozornosť a uznanie, ktoré jej chceme vyjadriť článkom, napísaným vo forme fiktívneho rozhovoru. Vychádza z jej autobiografických spomienok, obsiahnutých v knihe Príbeh priateľstva Karola Wojtyłu a rodiny Półtawskej.
Jedinečný príbeh Wandy Półtawskej sa začal pred sto rokmi
Peter Tollarovič 04.11.2021

Ekočasopis pre školákov, ktorý na Slovensku chýbal

Encyklika Svätého Otca Františka Laudato si’ (2015) zarezonovala nielen medzi veriacimi. Rovnako zaujala všetkých, ktorým starostlivosť o našu planétu nie je ľahostajná. Pápež František v nej otvorene hovorí o devastačných následkoch klimatických zmien prejavujúcich sa na ľuďoch i na planéte.
Ekočasopis pre školákov, ktorý na Slovensku chýbal
Ivan Šulík 04.11.2021

Diplomatár je svedkom najstarších dejín

Richardus Marsina et Josephus Meliš: Codex diplomaticus episcopatus Nitriensis, tomus I., (796) 880 – (910), (1100) – 1300, Perfekt, Bratislava 2021.
Diplomatár je svedkom najstarších dejín
Sylvia Hrdlovičová 28.10.2021

Keď odev vravel o konfesii

V poslednom období rastie záujem verejnosti o ľudový odev. Zachované súčasti dnes už starožitných prekrásnych výšiviek aplikovaných na rukávcoch, čepcoch, lajblíkoch, košeliach, zásterách či bytovom textile, ktoré vyšli z rúk našich starých a prastarých mám, sa dostávajú nielen do depozitárov múzeí, ale aj do zbierok súkromných zberateľov.
Keď odev vravel o konfesii
Martina Grochálová 22.10.2021

Keď sloboda uvoľňuje ruky

Maria Calasanzová Ziescheová: Prázdne ruky, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2021. Z nemčiny preložila Alžbeta Šuplatová

Keď sloboda uvoľňuje ruky