Darujte dve alebo tri percentá SSV

Aj tento rok môžete podporiť kultúrne a duchovné aktivity najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku, darovaním dvoch alebo troch percent svojich daní. Spolok svätého Vojtecha je vydavateľom najväčšieho katolíckeho týždenníka Katolícke noviny, ktoré tento rok oslávia 170 rokov od svojho založenia. Ďakujeme za vašu priazeň. 

 

Ako postupovať pri darovaní dvoch alebo troch percent dane

Ak ste zamestnanci a nepodávate si daňové priznanie.

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní dvoch alebo troch percent dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 alebo 3 percentám zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Ak si podávate daňové priznanie

Výšku sumy zodpovedajúcu dvom alebo trom percentám vpíšete do príslušnej kolónky v daňovom priznaní za rok 2018. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.

Daňové priznanie je nutné odovzdať do 31. marca 2019. Pri opravnom a odloženom daňovom priznaní nie je možné venovať 2 alebo 3 percentá dane.

 

Ak ste dobrovoľník

Dobrovoľníci, ktorí odpracovali pre nejakú organizáciu v roku 2018 aspoň 40 hodín, môžu darovať až tri percentá zo svojich daní. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali, o potvrdenie.

Ak ste ako dobrovoľník pracovali pre SSV, potvrdenie vám vystaví členské oddelenie clen@ssv.sk, tel. 033 5907733.