Darujte dve alebo tri percentá SSV

Aj tento rok môžete podporiť činnosť Spolku svätého Vojtecha, najväčšieho a najstaršieho združenia katolíkov na Slovensku tým, že mu darujete dve alebo tri percentá svojich daní.

 

Ako postupovať pri darovaní dvoch alebo troch percent dane

Ak ste zamestnanci a nepodávate si daňové priznanie.

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní dvoch alebo troch percent dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 alebo 3 percentám zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Ak si podávate daňové priznanie

Výšku sumy zodpovedajúcu dvom alebo trom percentám vpíšete do príslušnej kolónky v daňovom priznaní za rok 2017. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.

Daňové priznanie je nutné odovzdať do 31. marca 2018. Pri opravnom a odloženom daňovom priznaní nie je možné venovať 2 alebo 3 percentá dane.

 

Ak ste dobrovoľník

Dobrovoľníci, ktorí odpracovali pre nejakú organizáciu v roku 2016 aspoň 40 hodín, môžu darovať až tri percentá zo svojich daní. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali, o potvrdenie.

Ak ste ako dobrovoľník pracovali pre SSV, potvrdenie vám vystaví členské oddelenie clen@ssv.sk, tel. 033 5907733.