Rozhovor

Pavol Kall 01.12.2023

Sebahodnota sa v živote buduje postupne

Advent je obdobie, keď si dávame rôzne predsavzatia a záväzky ohľadom návykov či zlozvykov, ktorých by sme sa radi zbavili. Môže však ísť aj o nelátkové závislosti. O tom, ako im predchádzať a ako sa ich zbaviť, sa s nami zhováral PETER KNAPÍK (34), klinický psychológ a psychoterapeut.
Sebahodnota sa v živote buduje postupne
Ján Lauko 01.12.2023

Misionármi sme my všetci

Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova PAULUS BUDI KLEDEN (58) navštívil v októbri našu krajinu, aby oslávil storočnicu verbistov na Slovensku. Popri stretnutiach so slovenskými misionármi si našiel čas na rozhovor pre Katolícke noviny.
Misionármi sme my všetci
Martina Grochálová 24.11.2023

Kniha upokojuje a ukazuje zmysel života

Ako autor sa celé roky drží na popredných rebríčkoch čítanosti. Jeho profil na sociálnych sieťach sledujú tisíce ľudí. Každý rok prednáša na najväčšom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom. No stále zostáva benediktínom verným heslu Modli sa a pracuj. ANSELM GRÜN (78).
Kniha upokojuje a ukazuje zmysel života
Zuzana Artimová 17.11.2023

Snažme sa obopnúť svet sieťou lásky

MAGDALÉNA BOLEDOVIČOVÁ (71) už viac ako tridsať rokov pomáha núdznym. „Neviem, ako som to stíhala, ale všetko je zhora, bez Božej milosti by sa to určite nedalo zvládnuť.“ Za svoju službu si 5. septembra prevzala Cenu svätej Matky Terezy.
Snažme sa obopnúť svet sieťou lásky
Marián Špacai 10.11.2023

Najmocnejšia zbraň proti diablovi

„Mnohí vidia diabla aj tam, kde nie je, majú prehnaný strach. Treba mať zdravý pohľad,“ hovorí dlhoročný exorcista Košickej arcidiecézy IMRICH DEGRO (54). Na boj s ním odporúča najmä modlitbu a sviatosti.
Najmocnejšia zbraň proti diablovi