Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť nás.

Katolícke noviny sú vydavateľským unikátom. Nikto ich nefinancuje, nepatria do žiadnej mediálnej skupiny a majú vlastnú distribúciu. Zarábajú si na seba z predaja a inzercie.

S úmyslom udržiavania katolíckej a našej národnej identity sú vydávané od roku 1849.

Tradičné noviny súčasného kresťana chcú byť aj v tejto dobe zdrojom:
- aktuálnych informácií zo života Cirkvi na Slovensku i vo svete
- pastoračnej duchovnej istoty
- hlbokých svedectiev povzbudzujúcich rozhodnutie pre kresťanský život
- rozhovorov s veriacimi osobnosťami, vedcami
- komentárov k otázkam bioetiky, ochrany života a k iným svetonázorom

Ako podporiť Katolícke noviny

Katolícke noviny môžete podporiť finančným príspevkom priamo na číslo účtu
IBAN SK7602000000000000240012 variabilný symbol 9999.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
    Redakcia Katolíckych novín

História KN
Vydavateľom je: Spolok svätého Vojtecha, Radlinského 5, 917 01 Trnava;
IČO: 00179141
DIČ: 2021147480

Pravdu musíme povedať všetkým, no musíme ju šíriť s prívetivosťou a láskou,
aby bola príťažlivá a podmanivá. Sv. Ján XXIII.

K Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je ľudí, lebo v rámci rovnakej viery
je cesta každého človeka celkom osobná. Benedikt XVI.

Ako je koreňom každého zla sebectvo, tak je prameňom každého dobra láska.
Bez nej je aj boháč chudobný, s ňou je aj chudobný boháčom. Sv. Augustín

Božia vôľa sa plní aj napriek nám a niekedy aj s nami. Carlo Carretto

Nie je potrebné obracať ľudí na vieru. Našou úlohou je milovať.
 A láska si obráti koho chce. Sv. Matka Tereza

Božia spravodlivosť je vyššia ako ľudská, pretože je obohatená
o milosrdenstvo, solidaritu a lásku. Ivan Šulík