Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť nás.

Katolícke noviny sú vydavateľským unikátom. Nikto ich nefinancuje, nepatria do žiadnej mediálnej skupiny a majú vlastnú distribúciu. Zarábajú si na seba z predaja a inzercie.

S úmyslom udržiavania katolíckej a našej národnej identity sú vydávané od roku 1849.

Tradičné noviny súčasného kresťana chcú byť aj v tejto dobe zdrojom:
- aktuálnych informácií zo života Cirkvi na Slovensku i vo svete
- pastoračnej duchovnej istoty
- hlbokých svedectiev povzbudzujúcich rozhodnutie pre kresťanský život
- rozhovorov s veriacimi osobnosťami, vedcami
- komentárov k otázkam bioetiky, ochrany života a k iným svetonázorom

Ako podporiť Katolícke noviny

Katolícke noviny môžete podporiť finančným príspevkom priamo na číslo účtu
IBAN SK7602000000000000240012 variabilný symbol 9999.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
    Redakcia Katolíckych novín