Čo vplýva na výpočet dôchodku? V súčasnosti je vzorec Sociálnej poisťovne taký, že sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod. Ten v zásade zohľadňuje príjem človeka (resp. z čoho platil odvody do Sociálnej poisťovne) v porovnaní s priemernou mzdou. Jeden parameter je určovaný výškou odvodov, či [...]
Radoslav Matejov