• Streda 3. týždňa v Cezročnom období A2
  • PRVÉ ČÍTANIE 2 Sam 7, 4-17
  • RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 89, 4-5. 27-28. 29-30
  • EVANJELIUM Mk 4, 1-20
  • Nedeľné Homílie
Streda - 29.01.2020 Svätý: Sv. Valér, biskup
Meniny: Gašpar

Život je dar od Boha

Ľudovít Malík

V piatok 24. januára sa v hlavnom meste USA konal Pochod za život. Už 47 rokov prichádzajú v januári Američania do Washingtonu, aby pochodovali za život. Tento rok státisíce jeho účastníkov privítali amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stal sa tak historicky prvým prezidentom USA, ktorý prišiel na Pochod za život.

„Každé dieťa je vzácnym a posvätným darom od Boha. Spoločne musíme chrániť, starať sa a brániť dôstojnosť a posvätnosť každého ľudského života. A predovšetkým vieme, že každá ľudská duša je božská a každý ľudský život, narodený a nenarodený, je stvorený na obraz všemohúceho Boha,“ to sú silné slová od predstaviteľa štátu, ktorý sa považuje za najmocnejšieho na svete. [...]

KOMENTÁRE Katolíckych novín

Spravodajstvo

Noví zasvätení majú vyššie vzdelanie
VN CZ 28.01.2020

Noví zasvätení majú vyššie vzdelanie

Mladí, vzdelaní a zapájajúci sa do činnosti Cirkvi - taký portrét rehoľníčok a rehoľníkov v Spojených štátoch amerických podáva nový prieskum, spracovaný Centrom pre aplikovaný sociologický výskum pri Georgetownskej univerzite.
Anglicko si pripomína výročie úmrtia sv. Tomáša Becketa
E- kai 28.01.2020

Anglicko si pripomína výročie úmrtia sv. Tomáša Becketa

Tento rok uplynie 850 rokov od smrti Tomáša Becketa. V Anglicku sa s heslom Becket 2020 uskutoční séria podujatí propagujúcich postavu tohto svätca.
Musíme každý deň počúvať jeho Slovo
VN SK 27.01.2020

Musíme každý deň počúvať jeho Slovo

V Tretiu cezročnú nedeľu 26. januára Cirkev po prvý raz slávila Nedeľu Božieho slova. Tento sviatok ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis pri 1600. výročí smrti sv. Hieronyma v septembri minulého roka.
Dobrá zvesť mení srdcia
VN SK 27.01.2020

Dobrá zvesť mení srdcia

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 26. januára pápež František v súvislosti s Nedeľou Božieho slova vyzval veriacich na nasledovanie prvých učeníkov na ceste obrátenia a kráčania v Ježišových stopách, aby ohlasovaním jeho dobrej zvesti ponúkali nádej všetkým, čo po nej smädia.
Kresťania v Iraku sú dôležití
VN CZ 27.01.2020

Kresťania v Iraku sú dôležití

Svätý Otec v sobotu 25. januára prijal na audiencii prezidenta Irackej republiky.
Kardinálsky zbor má nového dekana
VN CZ 27.01.2020

Kardinálsky zbor má nového dekana

V sobotu 25. januára Vatikán zverejnil informáciu, že Svätý Otec potvrdil 18. januára voľbu nového dekana kardinálskeho zboru.
Hnutie Fokoláre ďakovalo za Chiaru Lubichovú
Ján Lauko 27.01.2020

Hnutie Fokoláre ďakovalo za Chiaru Lubichovú

Hnutie Fokoláre si 22. januára pripomenulo sto rokov od narodenia svojej zakladateľky Chiary Lubichovej. Na Slovensku za jej dielo ďakovali na viacerých miestach. I v Katedrále sv. Martina, kde slávili slávnostnú svätú omšu.
Modlili sme sa za jednotu kresťanov
Katolícke noviny 27.01.2020

Modlili sme sa za jednotu kresťanov

Téma tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov hovorila o stroskotaní apoštola Pavla, keď sa v okovách plavil do Ríma. Stroskotancov sa ujali obyvatelia Malty a s ľudskosťou ich hostili tri mesiace. O preukazovaní láskavosti vo vzájomných vzťahoch hovorili i predstavitelia cirkví na ekumenických bohoslužbách.