Juhoázijský Bangladéš patrí spolu s Indonéziou, Indiou a Pakistanom medzi krajiny s najväčším počtom obyvateľov vyznávajúcich islam. Z viac ako 163 miliónov Bangladéšanov sa až 90 percent hlási k sunnitským moslimom. Súbežne s uzákonením islamu ako štátneho náboženstva v roku 2016 sa [...]
Ivana Šalgová