Pamätám si, že pri prehliadke gotickej katedrály sprievodca pri pohľade na klenbu a na množstvo lomených oblúkov, ktoré sa spájali v jednom bode, použil prirovnanie s Najsvätejšou Trojicou. Vieme, že základným charakteristickým znakom gotického slohu je snaha o odhmotnenie a presvetlenie celého priestoru. Viera v jedného Boha v troch [...]
AUTOR: Pavol Zahatlan, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a odborník v oblasti dogmatickej teológie na CMBF UK SNÍMKA: SNG/webumenia