Deťom

Martina Jokelová Ťuchová 13.04.2024

VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (1)

Ahoj, kamaráti!
– Radujme sa! Ježiš vstal z mŕtvych! Celý svet spieva veselé ALELUJA!
VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (1)
Martina Jokelová Ťuchová 06.04.2024

CESTA SVETLA – VIA LUCIS

Ahoj, kamaráti!
– Dnes vás pozývame na veľmi radostnú cestu. Krížovou cestou sa totiž naše putovanie liturgickým rokom vôbec nekončí. Práve naopak. Pán Ježiš z lásky k človeku zomrel na kríži, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. A o tom je cesta svetla.

CESTA SVETLA – VIA LUCIS
Martina Jokelová Ťuchová 23.03.2024

ROK MODLITBY (6)

Ahoj, kamaráti!
– Pri Poslednej večeri, ktorú si pripomíname na každej svätej omši, no zvlášť vo Štvrtok Svätého týždňa, nám Pán Ježiš zanecháva seba samého v podobe chleba premeneného na jeho telo.

ROK MODLITBY (6)
Martina Jokelová Ťuchová 16.03.2024

ROK MODLITBY (5)

Ahoj, kamaráti!
– Už sme si v Roku modlitby posvietili na jednoduchosť modlitby púštnych otcov, na vnútorný hrad modlitby svätej Terézie z Avily, v zaneprázdnenosti sme vysielali k Bohu strelné modlitby a pripomenuli si život Matky Terezy, ktorá čím mala viac povinností, tým viac sa aj modlila.

ROK MODLITBY (5)
Martina Jokelová Ťuchová 09.03.2024

ROK MODLITBY (4)

Ahoj, kamaráti! 

– Prepáčte, že tu máme taký frmol, ale je tesne pred uzávierkou veľkonočného čísla novín a v redakcii sa nestíhame obracať. Musíme stihnúť všetko načas a bez chybičky.

ROK MODLITBY (4)