Eva Sládková 20.05.2022

Čo dokáže dobrý učiteľ

Absolútnou laureátkou ocenenia Učiteľ Slovenska sa stala Alexandra Hučeková, nadšená učiteľka nemčiny zo Žiliny. Milujú ju nielen jej žiaci, ale je inšpiráciou aj pre kolegov.
Čo dokáže dobrý učiteľ
Pavol Kall 20.05.2022

Keď sa ľudské srdcia otvárajú pre iných

Do pomoci ľuďom z Ukrajiny sa aktívne zapájajú školy na celom Slovensku, medzi nimi aj tie prešovské – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Gymnázium sv. Moniky a Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Keď sa ľudské srdcia otvárajú pre iných
Martina Jokelová Ťuchová 20.05.2022

Deťom 20/2022

Ahoj, kamaráti!

– Už ste zistili, milí naši kamaráti, koľko rozličných farieb a vzorov ukrýva príroda?
– Je ich obrovské množstvo, Dobromilka. Vlastne je ich toľko, že ich nemožno ani spočítať. Pretože Božia dobrota a láska sú nespočítateľné a nezmerateľné.

Deťom 20/2022
Martina Grochálová 20.05.2022

Misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej

Francúzska laička obetovala svoj život službe chudobným a modlitbe za misie. Stala sa zakladateľkou živého ruženca i Diela šírenia viery. Jeho pokračovateľom sú dnes Pápežské misijné diela.
Misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej
Miroslava Gromanová 19.05.2022

Odmietajú byť len prosebníkmi

Od vypuknutia vojny na Ukrajine prišli na Slovensko tisíce utečencov, ktorí hľadajú útočisko. No nechcú len prijímať pomoc „zadarmo“, chcú sa niečím odvďačiť, byť osožní.
Odmietajú byť len prosebníkmi