Martina Jokelová Ťuchová 29.09.2022

S anjelmi a archanjelmi

Ahoj, kamaráti!
– Joj, Dobromilka, ja musím mať ale skvelého anjela strážcu!
– A to vieš podľa čoho, Svetlúšik?
– Už toľko ráz som sa pri pátraní so svojou baterkou zabudol pozerať pod nohy. A som tu – celý živý a zdravý.
– Ty, Svetlúšik, čo keby sme si tento týždeň posvietili na anjelov?
 
S anjelmi a archanjelmi
Ján Lauko 28.09.2022

Hľadať pravdu a pravdivo žiť

Na začiatku nového akademického roka sme vysokoškolským pedagógom položili dve otázky. Aké je poslanie univerzít v súčasnosti? V čom sa zmenilo oproti minulosti?
Hľadať pravdu a pravdivo žiť
Andrea Predajňová 28.09.2022

Uniká nám podstata vzdelania

Katolícka cirkev bola od konca antiky nositeľkou vzdelania. Na univerzitách sa hľadala pravda o Bohu a človeku. Ako sa kedysi vzdelávalo a čo pretrvalo do súčasnosti? O vzniku a poslaní univerzít sme sa rozprávali s historikom Marekom Babicom.
Uniká nám podstata vzdelania
Miroslava Gromanová 26.09.2022

Pápež František vyzýva mladých rozhýbať veci

Františkova ekonomika (Economy of Francesco - EoF) je medzinárodné podujatie pre mladých ekonómov a podnikateľov. Tento rok sa účastníci z celého sveta stretli v Assisi. A nechýbal ani pápež František, ktorý mladých tvorcov zmien povzbudil.

Pápež František vyzýva mladých rozhýbať veci
Martina Jokelová Ťuchová 23.09.2022

V Hildegardinej záhradke

Ahoj, kamaráti!
– Dnes vás pozývame do jesennej záhradky. Jablonky obťažkané štavnatými plodmi sa už tešia, kedy ich odľahčíme a odnesieme si z ich konárov plné košíky jabĺčok.
– Dozrieva aj hrozno, Dobromilka.
– Čo všetko je zrelé vo vašich záhradkách, kamaráti? Radi pomáhate rodičom či starkým pri oberačke?
V Hildegardinej záhradke