Martina Halúsková 08.07.2024

Pripravený zomrieť za pápeža

Zástupca desiatnika DAVID DAVOLIO (23) je členom Švajčiarskej gardy od 3. januára 2021. Strážcovia pápeža pred Bohom prisahajú, že v prípade potreby ho budú chrániť i za cenu vlastného života.
Pripravený zomrieť za pápeža
Marián Špacai 08.07.2024

Zodrať topánky pre Máriu sa oplatí

Mnohí putovali dlhé kilometre pešo, niektorí na bicykli, iní dokonca bežali. Aj tí, ktorým okolnosti dovolili absolvovať po svojich „len“ záverečný strmý výstup na Mariánsku horu, si zaslúžia rešpekt. Namáhali sa s jasným cieľom – pozdraviť v Levoči nebeskú Matku.
Zodrať topánky pre Máriu sa oplatí
Martina Halúsková 07.07.2024

Veríme v toho istého Krista

„Svätí Cyril a Metod išli proti prúdu a s Božou pomocou to ustáli,“ hovorí arcibiskup JONÁŠ MAXIM o misii, ktorú dnes vnímame ako tradíciu (49). „Keď je niečo Božie, je to dobré a Cirkev to má určite použiť, aj keď to vyžaduje zmenu.“
Veríme v toho istého Krista
Barbora Molnárová 07.07.2024

Z požehnaného auta sa horšie rozčuľuje

Z detstva si pamätám, že sme mali na vnútornej strane dverí našej starej krikľavo zelenej embéčky magnetku so zobrazením svätého Krištofa. Aspoň pohľadom na zobrazenie patróna vodičov sme vyslali strelnú modlitbu pred cestou.
Z požehnaného auta sa horšie rozčuľuje
Martina Jokelová Ťuchová 06.07.2024

Staviame mosty so svätým Vojtechom (2)

Ahoj, kamaráti!
Kto bol svätý Vojtech a čo môže mať spoločné s deťmi žijúcimi v čase mobilov a internetu? Prečo je patrónom Spolku svätého Vojtecha i štyroch susedných krajín? Ako to, že sa jeho meno objavuje tam, kde treba niečo spájať a usilovať sa o jednotu?

Staviame mosty so svätým Vojtechom (2)