Lívia Dvorská 19.04.2024

Pravú radosť dáva Božie vyvolenie

Slovo evanjelium znamená radostnú zvesť. Od mnohých ľudí však počúvame, že kresťanstvo je smutné, obmedzujúce náboženstvo. Aby sa radosť viac odrážala na našich tvárach a v našich životoch, mali by sme ju prehlbovať.
Pravú radosť dáva Božie vyvolenie
Marián Špacai 19.04.2024

Radosť sa nediktuje, ale pestuje

V Novom zákone je 133-krát spomenutá radosť. „K jej rozdávaniu sme pozvaní všetci,“ povzbudzuje rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Radosť sa nediktuje, ale pestuje
Barbora Kullačová 18.04.2024

Všetko je dočasné, bolesť nôh i srdca

Santiago de Compostela si vás zavolá samo. Takú skúsenosť má aj pútnička Daniela Plevová (25). Za 40 dní sama prešla 800 kilometrov a objavila omnoho viac než len krásu a obetu.
Všetko je dočasné, bolesť nôh i srdca
Myslíte si, že na živote kresťanov na Slovensku vidno ich radosť z viery?
Marián Špacai 15.04.2024

Rusínskymi piesňami chytá za srdce

Je silné, keď mi píšu vojaci na ukrajinskom fronte, že ich počúvajú aj v zákopoch,“ hovorí pohnutým hlasom spevák Štefan Štec (36).
Rusínskymi piesňami chytá za srdce