Katolícke noviny 10.11.2020

Spomíname na biskupa Štefana Sečku

V stredu 28. októbra odišiel do domu Otca vo veku 67 rokov spišský biskup Štefan Sečka. Pochovali ho 3. novembra v Spišskej Kapitule. Na čele diecézy bol od roku 2011. Jeho blízki spolupracovníci sa s nami podelili o vzácne čriepky zo života zosnulého biskupa.
Spomíname na biskupa Štefana Sečku
Anna Stankayová 10.11.2020

Veľkosť nemá len v mene

Hoci žil v prvej polovici 5. storočia, patrí medzi najväčších pápežov v dejinách Cirkvi. Lev I. bol okrem svojej pokory známy ako obranca pravej viery, ochranca slabých a trpiacich či ako posol mieru. Aj preto spomedzi pápežov ako prvý dostal titul Veľký. 
Veľkosť nemá len v mene
Peter Slovák 09.11.2020

Dôslednosťou ďalej zájdeš

Dôsledný človek je verný určitým zásadám, koná podľa pravidiel, princípov, ktoré sa osvedčili. Je konzekventný. Zásadové používanie pravidiel napomáha udržať pozitívny prístup k životu.
Dôslednosťou ďalej zájdeš
Peter Slovák 06.11.2020

Misijné pôsobenie ma naučilo pokore

Kňaz Rastislav Dluhý spolu s pátrom Petrom Hertelom z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa už dva roky pôsobia v misijnej komunite v Litve. Porozprávali sme sa s ním o autentickosti evanjelizácie na tomto pastoračnom poli.
Misijné pôsobenie ma naučilo pokore
Martina Jokelová Ťuchová 06.11.2020

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 8

Ahoj, kamaráti!
Ak pozorne s nami sledujete, čo sa deje v živote svätého Vojtecha, možno ste si už aj nechty obhrýzli od napätia.
Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 8