Janka Mišendová 10.06.2022

Biblická olympiáda

Na jubilejnom 20. ročníku vedomostnej súťaže o Biblii sa tento rok zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz.
Biblická olympiáda
Miroslava Gromanová 10.06.2022

Ako vzdelanie ovplyvňuje výšku platu

Tento rok už študentom maturitnú skúšku neodpustili, museli sa s ňou popasovať. Čo ich však po opustení strednej školy čaká? Správna voľba ako ďalej je v mnohých ohľadoch dôležitá.

Ako vzdelanie ovplyvňuje výšku platu
Katolícke noviny 10.06.2022

Deťom 23/2022

Ahoj, kamaráti!
– Keď listujem liturgický kalendár, zisťujem, Dobromilka, že každý rok v ňom pribúdajú mená nových svätých a blahoslavených.
– Veru tak, Svetlúšik, máš pravdu. Napríklad pred niekoľkými týždňami, 22. mája 2022, vo francúzskom meste Lyon vyhlásili za blahoslavenú Paulínu Jaricotovú.
Deťom 23/2022
Peter Slovák 09.06.2022

POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza

Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza je pokračovateľkou Ostrihomského arcibiskupstva, ktoré bolo založené na území Uhorska a jeho prevažná časť ležala na území Slovenska. Aktuálny názov Ostrihomsko-budapeštianska má arcidiecéza od 31. mája 1993.
POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza
Peter Slovák 08.06.2022

Nechajme Ježiša prejsť našimi ulicami

Farnosť Abrahám v rovnomennej obci Trnavskej arcidiecézy je originálna nielen názvom. Úcta k Najsvätejšiemu Kristovmu telu a krvi, ktorú farníci vyjadrujú procesiou s Oltárnou sviatosťou, tam má dlhoročnú tradíciu. Sú na ňu právom hrdí.
Nechajme Ježiša prejsť našimi ulicami