VN SK 04.01.2022

Buďme odvážnymi remeselníkmi mieru

Medzigeneračný dialóg, vzdelávanie a práca sú podľa pápeža Františka tri nástroje budovania pokoja. Predstavil ich 1. januára v posolstve k 55. svetovému dňu pokoja.
Buďme odvážnymi remeselníkmi mieru
Peter Slovák 03.01.2022

Vyhýbajme sa duchovnej inflácii

Človek je už raz taký. Napriek tomu, že hoci môže byť materiálne zebezpečený a disponovať mnohými dobrami, vždy chce to, čo nemá. A tak viacerí kalkulujú: Keby sme mali to či ono, už budeme spokojní. Žiaľ, to je „duševná fatamorgána“. Zabúdajú, že absencia duchovných hodnôt je oveľa väčší problém pre pravú radosť a šťastie, ktoré si prajeme. 

Vyhýbajme sa duchovnej inflácii
Peter Slovák 29.12.2021

Premonštráti jubilujú na Vianoce

Prežiť Vianoce s duchovným úžitkom je pre veriacich pravdivou náplňou. Nápomocní sú v tom aj bratia premonštráti. Pri príležitosti jubilea 900 rokov od vzniku ich rehole prinášame zopár nielen vianočných postrehov o komunitách rehoľníkov v Jasove, Želive a Holíči.
Premonštráti jubilujú na Vianoce
Peter Slovák 29.12.2021

Želajú nám obyčajnú radosť a rodinnú blízkosť

Z roka na rok vnímame, že Vianoce sa čoraz viac chápu ako konzumná záležitosť bez náležitého spirituálneho akcentu. Oslovených osobností sme sa spýtali, kedy Vianoce prinášajú hlboké duchovné precítenie ich podstaty. Zároveň sme boli zvedaví, ako prežívali tento radostný čas v detstve.
Želajú nám obyčajnú radosť a rodinnú blízkosť
Pavol Kall 29.12.2021

Keď je v hlavnej úlohe úsmev a dobrá nálada

Vianoce sú výnimočným a požehnaným časom oslavy Narodenia Pána, ktorý zväčša trávime so svojimi najbližšími. Mnohí však zo zdravotných či z iných dôvodov nemôžu prežiť sviatky v kruhu rodiny. Patria medzi nich aj detskí pacienti v nemocniciach po celom Slovensku. Práve k nim prichádzajú dobrovoľníci z Klubu detskej nádeje, aby im spríjemnili nielen vianočné, ale aj všedné chvíle.
Keď je v hlavnej úlohe úsmev a dobrá nálada