VN SK 05.05.2021

Meditácia bez Ducha Svätého nie je možná

Na generálnej audiencii v stredu 28. apríla venoval Svätý Otec František katechézu meditatívnej, čiže rozjímavej modlitbe. V 31. pokračovaní cyklu príhovorov zdôraznil, že kresťanská meditácia sa od iných druhov meditovania líši tým, že nás privádza k stretnutiu s Ježišom Kristom.
Meditácia bez Ducha Svätého nie je možná
TK KBS 04.05.2021

Opäť pozývajú mladých k starostlivosti o okolie

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze opäť organizuje kampaň RE 246 – 2.0. Jej cieľom je oboznámiť sa s myšlienkami encykliky Laudato si’ a premeniť ich do praktických činov. Kampaň spustili 1. mája s mottom Nenechaj to ležať. Ide o pozvanie pre mládež vyčistiť svoje okolie od odpadkov.
Opäť pozývajú mladých k starostlivosti o okolie
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 04.05.2021

Do večnosti odišiel kňaz Pavol Gavenda

Po dlhej a ťažkej chorobe odišiel 29. apríla vo večerných hodinách vo veku nedožitých 66 rokov do nebeského domova kňaz Žilinskej diecézy Pavol Gavenda. Aktívne spolupracoval s časopisom Duchovný pastier, so Spolkom svätého Vojtecha i s Katolíckymi novinami, pre ktoré na tento rok pripravil homílie.
Do večnosti odišiel kňaz Pavol Gavenda
TK KBS 04.05.2021

Biskupi povzbudzujú k modlitbe ruženca

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov povzbudzuje veriacich zapojiť sa do májovej ružencovej reťaze, ku ktorej pozval pápež František.
Biskupi povzbudzujú k modlitbe ruženca
VN SK 04.05.2021

Nové invokácie v litániách k sv. Jozefovi

Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa.
Nové invokácie v litániách k sv. Jozefovi