TK KBS 22.06.2021

Biskupi povzbudzujú k návratu do kostolov

Slovenskí biskupi sa 15. – 16. júna stretli v Badíne na 99. plenárnom zasadaní. Okrem iného na ňom rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach, ktorý bol zavedený pre pandémiu koronavírusu.
Biskupi povzbudzujú k návratu do kostolov
TK KBS 22.06.2021

Označovať zabitie nenarodeného dieťaťa za právo je neprípustné

KBS v rámci plenárneho zasadania vydala stanovisko k správe o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (takzvaná správa Matić), ktorá bola predložená na pôde Európskeho parlamentu. Biskupi uvádzajú, že viaceré formulácie obsiahnuté v tejto správe sú celkom neprijateľné.
Označovať zabitie nenarodeného dieťaťa za právo je neprípustné
TK KBS 22.06.2021

Pápež vystúpil na bratislavskom fóre

Svätý Otec vo videopríhovore zaželal zúčastneným na konferencii GLOBSEC, aby prispeli k modelu rozvoja založenému na mierovom spolužití medzi národmi a na harmónii s tvorstvom.

Pápež vystúpil na bratislavskom fóre
VN SK 22.06.2021

Trvalý diakon nie je luxusným miništrantom

Svätý Otec František sa 19. júna stretol s trvalými diakonmi rímskej diecézy. Na osobitnú audienciu prišli spolu so svojimi rodinami. V rímskej diecéze, ktorá má 335 farností, pôsobí 137 trvalých diakonov.
Trvalý diakon nie je luxusným miništrantom
VN SK 16.06.2021

Modlitba je notovou osnovou melódie života

„Modlitba je dychom života,“ uviedol pápež František v katechéze na generálnej audiencii, ktorá sa v stredu 9. júna konala opäť na Nádvorí sv. Damaza. V poradí 37. katechéza o modlitbe, ktorá bola zároveň už predposlednou časťou cyklu, mala názov Vytrvať v láske.
Modlitba je notovou osnovou melódie života