Katolícke noviny 12.01.2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2022

Prinášame Vám materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2022, ktoré spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2022
VN SK 12.01.2022

Ochoreli sme na osirelosť

Pápež František prosil pri generálnej audiencii 5. januára o príhovor svätého Jozefa za siroty a za rodičov túžiacich po dieťati.
Ochoreli sme na osirelosť
Ján Lauko 11.01.2022

Nech Kristus požehná tento príbytok

Na Troch kráľov požehnali biskupský úrad, priestory kláštorov, no urobili tiež balíčky s požehnanou vodou a kriedou pre veriacich.

Nech Kristus požehná tento príbytok
Ján Lauko 11.01.2022

Kalvárska kaplnka v novom šate

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Rožňave má za sebou prvú etapu reštaurátorských prác.

Kalvárska kaplnka v novom šate
VN SK 11.01.2022

Pápež František opäť krstil

Udeľovanie krstu sa v Sixtínskej kaplnke konalo po ročnej odmlke zapríčinenej pandémiou. Pri nedeľnej svätej omši Krstu Krista Pána 9. januára tak pápež František prijal do spoločenstva Cirkvi šestnásť detí vatikánskych zamestnancov.
Pápež František opäť krstil