VN SK 23.02.2021

Pápež vymenoval nového vikára pre štát Vatikán

Pápež František začína pomaly obmieňať členov rímskej kúrie, ktorí dovŕšili alebo presiahli vek 75 rokov. V sobotu 20. februára prijal zrieknutie sa úradu dvoch kuriálnych kardinálov a na miesto jedného z nich vymenoval nového
Pápež vymenoval nového vikára pre štát Vatikán
E- kai 23.02.2021

Padova privítala virtuálnych pútnikov

Svätyňa sv. Antona v Padove má za sebou ťažký rok. Zvyčajne tam prichádza viac ako štvrť milióna pútnikov ročne.
Padova privítala virtuálnych pútnikov
VN SK 23.02.2021

Jeruzalem môžete navštíviť i počas pandémie

Napriek pandémii môžeme putovať v Pôstnom období po krížovej ceste v Jeruzaleme. Kustódia Svätej zeme na toto obdobie totiž pripravila virtuálnu krížovú cestu. Projekt má názov Hic – On the way of the cross.
Jeruzalem môžete navštíviť i počas pandémie
VN SK 23.02.2021

Veľvyslanci V4 slávili jubileum svätou omšou

Štvorica veľvyslancov zastupujúcich pri Svätej stolici krajiny V4 si 15. februára pripomenula 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny svätou omšou v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Veľvyslanci V4 slávili jubileum svätou omšou
VN SK 22.02.2021

Zápas proti zlému duchu

Na Námestí sv. Petra sa 21. febru­ára zhromaždilo asi tisíc veriacich. Pápež František ich pozdravil z okna Apoštolského paláca a pozval ich k zamysleniu nad nedeľným textom evanjelia, v ktorom sv. Marek hovorí o Ježišovom utiahnutí sa na púšť, kde ho pokúšal satan (porov. Mk 1, 12 – 15)
Zápas proti zlému duchu