VN IT 21.11.2022

Vstaňme a poďme

Svätý Otec strávil víkend 19. a 20. novembra v meste Asti. V nedeľu tam na slávnosť Krista Kráľa slávil svätú omšu. Po nej predniesol krátky príhovor s modlitbou Anjel Pána. Prepojil dve naliehavé témy: drámy vo svete a dynamizmus mladých.
Vstaňme a poďme
Katolícke noviny 20.11.2022

V nedeľu 20. novembra slávime 37. svetový deň mládeže

Svätý Otec František adresoval mladým ľuďom na celom svete posolstvo. Jeho nosnou myšlienkou je biblický verš: Mária vstala a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39).

V nedeľu 20. novembra slávime 37. svetový deň mládeže
TK KBS 20.11.2022

Biskupi mladým: Choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať

Katolícka cirkev slávi 20. novembra slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Svätý Otec František v roku 2021 preložil slávenie svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele, čo v roku 1985 ustanovil pápež Ján Pavol II., práve na poslednú nedeľu liturgického roka. Nedeľnou slávnosťou vyvrcholí aj tohtoročný Týždeň Cirkvi pre mládež.
Biskupi mladým: Choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať
Miroslava Gromanová VN SK 18.11.2022

Vatikánsky vianočný stromček

O niekoľko dní sa ponoríme do Adventného obdobia. Počas neho sa pripravujeme na príchod Ježiša, na Vianoce. Jedným zo symbolov Vianoc je vianočný stromček, ktorý už majú na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Vatikánsky vianočný stromček
Katolícke noviny 17.11.2022

Pannu Máriu Trnavskú volajú na východe Obišovská

Trnavská novéna pokračuje. Množstvo veriacich sa každý deň zúčastňuje na tohtoročnom slávení. Hlavným celebrantom svätej omše v utorok 15. novembra bol emeritný spišský pomocný biskup Andrej Imrich. V homílii na tému Abrahám – otec mnohých národov – nádej nového ľudstva sa veriacim prihovoril Allan Tomáš, dekan dekanátu Košice-stred.
Pannu Máriu Trnavskú volajú na východe Obišovská