Ľudovít Malík 11.03.2019

Kardinál Jozef Tomko oslavuje 95. narodeniny (z archívu)

Jediný slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, sa dožíva 95 rokov života. Katolícke noviny vám ponúkajú tri archívne články a výber z príhovorov tejto slovenskej osobnosti.
Kardinál Jozef Tomko oslavuje 95. narodeniny (z archívu)
TK KBS 11.03.2019

Musíme prehlbovať katolícku identitu

Nimnica privítala 8. a 9. marca štvrté stretnutie biskupov, predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a laikov, na ktorom hovorili o výzvach Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jednou z hlavných tém, o ktorých vyše 220 účastníkov diskutovalo, bola pastorácia mladých a povolaní. Hovorilo sa však aj o ďalších otázkach.
Musíme prehlbovať katolícku identitu
E- kai 10.03.2019

Pius XII. bol nielen pápežom vojny, ale aj vážnych vieroučných rozhodnutí

„Historici už majú dostatok archívnych materiálov, aby sa presvedčili o skutočnom postoji Pia XII. počas druhej svetovej vojny. Avšak vďaka otvoreniu archívov, o ktorých hovoril pápež František v utorok 5. marca, dôležitosť jeho pontifikátu sa nebude obmedzovať len na samotnú vojnu,“ uviedol Philippe Chenaux, cirkevný historik na Pápežskej univerzite sv. Jána v Lateráne a životopisec pápeža Pacelliho.
Pius XII. bol nielen pápežom vojny, ale aj vážnych vieroučných rozhodnutí
E- kai 09.03.2019

Pastor zachránil viac ako 1 500 novorodencov

Za menej ako 10 rokov, z iniciatívy pastora Lee Jong-Raka, sa v Soule podarilo zachrániť 1 526 novorodencov od istej smrti.
Pastor zachránil viac ako 1 500 novorodencov
E- kai 08.03.2019

Najviac katolíkov pribudlo v Afrike

Na konci roka 2017 žilo na planéte viac ako 7,4 miliardy ľudí, z ktorých 1,313 miliardy bolo pokrstených katolíkov. Tieto a mnohé iné čísla prináša najnovšia štatistická ročenka Katolíckej cirkvi (Annuarium Statisticum Ecclesiae), ktorá sa objavuje v priemere každé tri roky a obsahuje údaje z konca roku 2017. Spolu s ňou vydal Centrálny úrad pre štatistiku Cirkvi ďalšiu pápežskú ročenku na rok 2019.
Najviac katolíkov pribudlo v Afrike