VN SK 01.07.2019

Vatikánske futbalistky obeťami netolerancie

Priateľský futbalový ženský zápas v sobotu 22. júna 2019 v hlavnom meste Rakúska sa skončil ešte pred prvým výkopom. Dôvodom bol prejav netolerancie, ktorá nepatrí k športu, keď rakúska strana vrátane hráčok počas vatikánskej hymny zneužila športové stretnutie na propagáciu potratu a inej liberálnej agendy.
Vatikánske futbalistky obeťami netolerancie
Tibor Ujlacký 01.07.2019

Pribudla nám nová bazilika

Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku bola vyhlásená za baziliku minor.
Pribudla nám nová bazilika
VN CZ 28.06.2019

Potrebujeme prehodnotiť právny pohľad na potrat

„Potrat sa chybne začal vydávať za prejav úplnej slobody namiesto tolerovanej praxe. Táto zmena perspektívy hlboko ovplyvnila spoločnosť a narušila právny poriadok nielen v otázke regulácie pôrodnosti,“ píšu autori štúdie na tému Právo a prevencia potratu v Európe (Law and Prevention of Abortion in Europe) vydanej Európskym centrom pre právo a spravodlivosť.
Potrebujeme prehodnotiť právny pohľad na potrat
VN CZ 27.06.2019

Obnovia pútnickú trasu od Baltu do Ríma

Dávne pútnické cesty našich predkov zažívajú nový rozmach. Združenie Romea Strata sa usiluje o obnovu pútnickej trasy, ktorou sa k apoštolským hrobom do Ríma uberali pútnici z pobaltských krajín, Poľska, Česka a Rakúska.
Obnovia pútnickú trasu od Baltu do Ríma
VN SK 27.06.2019

Pápež predstavil štyri črty dobrého kresťana

V stredu 26. júna sa na Svätopeterskom námestí konala pravidelná generálna audiencia u Svätého Otca Františka. Išlo o poslednú audienciu pred letnou prestávkou. Pápež svoju katechézu venoval 4. časti cyklu o Skutkoch apoštolov na tému: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42).
Pápež predstavil štyri črty dobrého kresťana