Monika Čopíková 27.04.2021

Farské charity: Pomoc, ktorá prebúdza komunitu

Dobrovoľníci farských charít nachádzajú aj počas pandémie cestu, ako vykonávať svoje poslanie. Ako jednotky lokálnej pomoci ich zriaďujú (arci)diecézne charity so Slovenskou katolíckou charitou – vo farnostiach, kde sa zídu aspoň traja dobrovoľníci ochotní rozvíjať aktivity pre najbližšie okolie.
Farské charity: Pomoc, ktorá prebúdza komunitu
Ján Lauko 27.04.2021

Peter Beňo: Chcem s radosťou ohlasovať – Boh je láska, milujme ho

Biskup Peter Beňo v príhovore počas vysviacky uviedol, že jeho kňazské povolanie je odpoveďou na Božiu lásku, ktorá ho od detstva sprevádzala.
Peter Beňo: Chcem s radosťou ohlasovať – Boh je láska, milujme ho
AgenSIR IT 27.04.2021

Rakúske kláštory zasiahol koronavírus

Počet zasvätených v Rakúsku naďalej mierne klesá. Vyplýva to zo štatistík za rok 2020 zverejnených Rakúskou konferenciou reholí.
Rakúske kláštory zasiahol koronavírus
VN SK 27.04.2021

Máj bude maratónom modlitby ruženca

Maratón modlitby posvätného ruženca spojí veriacich počas mesiaca máj s mariánskymi pútnickými svätyňami na celom svete. Z vôle Svätého Otca Františka iniciovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie program, do ktorého sa priamymi prenosmi postupne zapojí tridsať svätýň.
Máj bude maratónom modlitby ruženca
VN SK 27.04.2021

Slávnej bazilike pribudne veža Panny Márie

V barcelonskej Bazilike Sagrada Familia sa 20. apríla začali práce na vrchole veže zasvätenej Panne Márii. Ako uvádza miestna arcidiecéza, vežu by chceli do konca decembra 2021 korunovať hviezdou vo výške 127 metrov.
Slávnej bazilike pribudne veža Panny Márie