VN SK 23.03.2021

Írsko má medzinárodnú svätyňu

Írska národná mariánska svätyňa v Knocku bola z rozhodnutia Svätej stolice 19. marca povýšená na medzinárodnú mariánsku a eucharistickú svätyňu. V tento deň sa pri večernej eucharistickej slávnosti prenášanej v streamingu veriacim prihovoril pápež František prostredníctvom videa. Ako uviedol, „posolstvo, ktoré prichádza z Knocku, je posolstvom o veľkej hodnote ticha pre našu vieru“.
Írsko má medzinárodnú svätyňu
VN SK 23.03.2021

Fatima opäť privítala pútnikov

V mariánskej svätyni v portugalskej Fatime sú znovu povolené eucharistické slávenia s prítomnosťou veriacich. Prvé slávenie bolo 15. marca, po dvojmesačnom uzatvorení pre pandémiu.
Fatima opäť privítala pútnikov
VN SK 23.03.2021

Cirkev nemôže požehnávať homosexuálne zväzky

Kongregácia pre náuku viery vyhlásením vo forme odpovede na predloženú otázku potvrdila, že Cirkev nemôže udeľovať požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia. Dokument zároveň vysvetľuje dôvody i skutočnosť, že tu nejde o nespravodlivú diskrimináciu a nevynáša sa ani súd ohľadom samotných osôb.
Cirkev nemôže požehnávať homosexuálne zväzky
TK KBS 23.03.2021

Prihláste sa ku Katolíckej cirkvi

V Českej republike sa začne 27. marca sčítanie ľudu, ktoré sa naposledy konalo v roku 2011. Biskupi Čiech, Moravy a Sliezska pri tejto príležitosti vydávajú spoločnú výzvu pre veriacich.
Prihláste sa ku Katolíckej cirkvi
VN SK 23.03.2021

V Taliansku sa púte pre koronavírus nezastavili

Pandémia nezastavila púte v Taliansku. Obzvlášť populárne boli františkánske trasy v Umbrii, ktoré vedú rôznymi cestami do Assisi. Napriek hygienickým obmedzeniam tamojšiu Baziliku svätého Františka navštívilo viac ako 2 000 pútnikov. Drvivá väčšina prišla peši.
V Taliansku sa púte pre koronavírus nezastavili